Ammatillinen peruskoulutus ja täydennyskoulutus

ONKO TAVOITTEENASI SAADA MUSIIKISTA AMMATTI?
OLETKO KIINNOSTUNUT ÄÄNEN TUOTTAMISESTA TAI ÄÄNITTÄMISESTÄ?
HALUATKO SYVENTÄÄ JO OLEMASSA OLEVAA OSAAMISTASI?
TÄHTÄÄTKÖ JATKO-OPINTOIHIN? 

Palmgren-konservatoriossa voit opiskella musiikkialan ammatillista peruskoulutusta klassisessa musiikissa tai pop-jazz -musiikissa joko muusikko-, musiikkiteknologi- tai täydennyskoulutus -linjalla. Koko musiikkialan perustutkinto suoritetaan yleensä 2-3 vuodessa.  Täydennyskouluttautujana voit opiskella yksittäisiä tutkinnon osia. Opintoja voi suorittaa myös oppisopimuksella.

 • MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO (180 OSP),

  MUSIIKIN OSAAMISALA

  KLASSINEN MUSIIKKI | POP/JAZZ-MUSIIKKI

  Muusikkolinjalla voit opiskella ammattitaitoisen opetushenkilön ohjaamana henkilökohtaisia instrumenttitaitoja ja yhtyetyöskentelyä sekä musiikin hahmottamisen taitoja. Muusikkolinjan koulutuksen kesto on opiskelijan lähtö- ja koulutustasosta riippuen 1–3 vuotta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet muusikon työelämään sekä musiikkialan korkeakouluopintoihin.

  Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta ja antaa oikeuden opintososiaalisiin tukiin sekä tutkinnon suorittaneille jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Voit myös suorittaa opintojesi aikana musiikkiteknologialinjan opintoja.

 • MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO (180 OSP),

  MUSIIKKITEKNOLOGIN OSAAMISALA

  KLASSINEN MUSIIKKI | POP/JAZZ-MUSIIKKI

  Musiikkiteknologian opinnot kattavat laaja-alaisesti eri äänituotannon osa-alueet vastaten nykyajan haasteisiin, tekniikkaan ja tarpeeseen. Musiikkiteknologilinjalla pääset myös kehittämään instrumentti- , DAW- ja  yhtyetaitojasi sekä musiikin hahmottamisen taitoja.  Musiikkiteknologilinja antaa sinulle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä työelämään.

  Opetuksemme on käytännönläheistä. Opetusta tarjotaan studiotekniikassa, äänentoistossa   ja esitys- sekä konserttitekniikan käytössä. Musiikkiteknologilinjan koulutuksen kesto on opiskelijan lähtö- ja koulutustasosta riippuen 1–3 vuotta. Katso tästä opintosisällöt ja hakuohjeet. Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta ja antaa oikeuden opintososiaalisiin tukiin sekä tutkinnon suorittaneille jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin. Voit myös suorittaa opintojesi aikana muusikkolinjan opintoja.

 • MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO,

  MUSIIKKIALAN TÄYDENNYSKOULUTUSLINJA

  Musiikkialan täydennyskoulutuslinjalla opiskelija täydentään oman osaamisen tietoja ja taitoja sekä niiden soveltamista omiin työtehtäviin.

  Opinnot ovat suunnattu musiikkialan ammattilaisille ja korkeakouluopiskelijoille, luokanopettajille ja varhaiskasvattajille, pitkään musiikkia harrastaneille sekä tapahtumatuotannon parissa työskenteleville.

  Täydennyskoulutus sisältää minimissään viiden osaamispisteen laajuisia opintokokonaisuuksia.

 • Oppisopimus

  Oppisopimuskoulutuksessa merkittävä osa koulutuksesta suoritetaan tekemällä käytännön töitä työpaikalla. Musiikkialan koulutuksessa voi suorittaa muusikon ja musiikkiteknologian tutkintoja tai tutkinnon osia oppisopimuksella. Oppisopimuksen voit solmia myös jo alkaneen koulutuksen aikana.

  Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen työsopimukseen, joka solmitaan määräajaksi (oppisopimus). Oppisopimuksen edellytyksenä on työpaikka, jossa on töitä vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

  Jos olet yrittäjä, voit kouluttautua omassa yrityksessäsi työsi ohessa oppisopimuksella, tällöin tarvitset toisen yrittäjän toimimaan mentorina opinnoissasi.

  Koulutussopimus

  Huom. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimuksella opiskelu on työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

  Oppi- ja koulutussopimuksen lisätiedot: lauri.hakkinen@edupori.fi, 044-7015403