Ammatillinen peruskoulutus ja täydennyskoulutus

ONKO TAVOITTEENASI SAADA MUSIIKISTA AMMATTI?
OLETKO KIINNOSTUNUT ESIINTYMISESTÄ MUUSIKKONA TAI TOIMIMAAN ÄÄNITTÄJÄNÄ TAI  ÄÄNENTOISTOTEHTÄVISSÄ?
HALUATKO SYVENTÄÄ JO OLEMASSA OLEVAA OSAAMISTASI?
TÄHTÄÄTKÖ JATKO-OPINTOIHIN? 


Winnovan musiikkialalla Palmgren-konservatoriossa voit opiskella musiikkialan ammatillista peruskoulutusta klassisessa musiikissa tai pop-jazz -musiikissa joko muusikko-, musiikkiteknologi- tai täydennyskoulutus -linjalla. Koko musiikkialan perustutkinto suoritetaan yleensä 2-3 vuodessa.  Täydennyskouluttautujana voit opiskella yksittäisiä tutkinnon osia. Opintoja voi suorittaa myös oppisopimuksella. Musiikkialan perustutkinto antaa hyvät mahdollisuudet työskennellä musiikin eri osa-alueilla kuten orkestereissa, yhtyeissä, teatterissa, tapahtuma-alan tuotantotehtävissä ja studioissa. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden eli valmistunut voi hakeutua jatkamaan opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa on maksutonta ja antaa oikeuden opintososiaalisiin tukiin. 

 • MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO (180 OSP),

  MUSIIKIN OSAAMISALA

  KLASSINEN MUSIIKKI | POP/JAZZ-MUSIIKKI

  Muusikkolinjalla voit opiskella ammattitaitoisen opetushenkilön ohjaamana henkilökohtaisia instrumenttitaitoja ja yhtyetyöskentelyä sekä musiikin hahmottamisen taitoja. Tämän lisäksi opintoihin on mahdollista sisällyttää oppilaitoksemme laajasta tarjonnasta omaa urapolkua tukevia aineita. Oman lisänsä opiskeluun tuovat oppilaitoksen eri projektit ja produktiot sekä keikkailumahdollisuudet.  Muusikkolinjan koulutuksen kesto on opiskelijan lähtö- ja koulutustasosta riippuen 1–3 vuotta. Opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet muusikon työelämään sekä musiikkialan korkeakouluopintoihin. Voit myös suorittaa opintojesi aikana musiikkiteknologialinjan opintoja.

 • MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO (180 OSP),

  MUSIIKKITEKNOLOGIN OSAAMISALA

  KLASSINEN MUSIIKKI | POP/JAZZ-MUSIIKKI

  Musiikkiteknologian opinnot kattavat laaja-alaisesti eri äänituotannon osa-alueet vastaten nykyajan haasteisiin, tekniikkaan ja tarpeeseen. Musiikkiteknologilinjalla pääset myös kehittämään instrumentti-, DAW- ja yhtyetaitojasi sekä musiikin hahmottamisen taitoja.  Musiikkiteknologilinja antaa sinulle hyvät valmiudet jatko-opintoihin sekä työelämään. Opetuksemme on käytännönläheistä. Opetusta tarjotaan studiotekniikassa, äänentoistossa   ja esitys- sekä konserttitekniikan käytössä. Hyvät työelämäyhteydet antavat mahdollisuuden osallistua tapahtumatuotannon ja äänentoiston työtehtäviin aina pienestä klubitoiminnasta suuriin areenakonsertteihin. Musiikkiteknologilinjan koulutuksen kesto on opiskelijan lähtö- ja koulutustasosta riippuen 1–3 vuotta.  

 • MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO,

  MUSIIKKIALAN TÄYDENNYSKOULUTUSLINJA

  Musiikkialan täydennyskoulutuslinjalla opiskelija täydentään oman osaamisen tietoja ja taitoja sekä niiden soveltamista omiin työtehtäviin.

  Opinnot ovat suunnattu musiikkialan ammattilaisille ja korkeakouluopiskelijoille, luokanopettajille ja varhaiskasvattajille, pitkään musiikkia harrastaneille sekä tapahtumatuotannon parissa työskenteleville.

  Täydennyskoulutus sisältää minimissään viiden osaamispisteen laajuisia opintokokonaisuuksia.

 • Oppisopimus

  Oppisopimuskoulutuksessa merkittävä osa koulutuksesta suoritetaan tekemällä käytännön töitä työpaikalla. Musiikkialan koulutuksessa voi suorittaa muusikon ja musiikkiteknologian tutkintoja tai tutkinnon osia oppisopimuksella. Oppisopimuksen voit solmia myös jo alkaneen koulutuksen aikana.

  Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen työsopimukseen, joka solmitaan määräajaksi (oppisopimus). Oppisopimuksen edellytyksenä on työpaikka, jossa on töitä vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusopiskelijan tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

  Jos olet yrittäjä, voit kouluttautua omassa yrityksessäsi työsi ohessa oppisopimuksella, tällöin tarvitset toisen yrittäjän toimimaan mentorina opinnoissasi.

  Koulutussopimus

  Huom. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. Koulutussopimuksella opiskelu on työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

  Oppi- ja koulutussopimuksen lisätiedot: lauri.hakkinen@edupori.fi, 044-7015403