Musiikkialan ammatillinen koulutus

ONKO TAVOITTEENASI SAADA MUSIIKISTA AMMATTI?
OLETKO KIINNOSTUNUT ÄÄNEN TUOTTAMISESTA TAI ÄÄNITTÄMISESTÄ?
HALUATKO SYVENTÄÄ JO OLEMASSA OLEVAA OSAAMISTASI?
TÄHTÄÄTKÖ JATKO-OPINTOIHIN? 

Kaikki Suomessa oppivelvollisuutensa suorittaneet hakijat voivat hakea Palmgren-konservatorion ammatilliseen koulutukseen. Palmgren-konservatoriossa voit opiskella toisen asteen musiikkialan perustutkinnon (180 OSP) joko muusikkolinjalla, musiikkiteknologilinjalla tai täydennyskoulutuslinjalla. Opinnot suoritetaan yleensä 2-3 vuodessa. Täydennyskouluttautujana voit suorittaa joko koko tutkinnon tai osia tutkinnosta. Musiikkiteknologilinjan voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Muusikkolinjan opinnot antavat sinulle hyvät valmiudet korkeakoulun jatko-opintoja varten. Musiikkiteknologilinjalta saat niin ikään hyvät eväät jatko-opintoihin tai työelämää varten. Täydennyskoulutuksessa opintojen tarkoituksena on tarjota sellaisia tietoja ja taitoja, joita opiskelija pystyy soveltamaan ja hyödyntämään työelämässään.