Kaupunginhallitus

Valokuva kaupunginhallituksen nuijasta

Kaupunginhallitus johtaa Porin kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuudesta. Kaupunginhallitus edustaa kaupunkia ja käyttää kaupungin puhevaltaa. Kaupunginhallituksen tehtäviä määrittää kuntalain ohella hallintosääntö.

Kaupunginhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin kello 13.00. Tiedossa olevat kokouspäivät julkaistaan sähköisellä ilmoitustaululla. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole avoinna yleisölle, mutta niiden esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu julkisilta osin verkossa.

Kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä, joista valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Asioiden valmistelusta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi vastaa kaupunginjohtaja, joka toimii kaupunginhallituksen esittelijänä.

Kaupunginhallituksen jäsenet 2021-2025


Arja Laulainen, puheenjohtaja, SDP
040 825 6264
arja.laulainen@pori.fi

Sampsa Kataja, I varapuheenjohtaja, KOK
050 512 2571
sampsa.kataja@pori.fi

Arto Nurmi, II varapuheenjohtaja, PS
044 571 5838
arto.nurmi@pori.fi

Tuomas Koivisto, SDP
040 565 2681
tuomas.koivisto@pori.fi

Sinikka Alenius, 2021-2023, SDP
044 321 6681
sinikka.alenius@pori.fi

Aila Haikkonen, KESK
050 337 7719
aila.haikkonen@pori.fi

Bia Kaski, KOK
0400 327 354
bia.kaski@pori.fi

Ismo Läntinen, PS
040 753 5905
ismo.lantinen@pori.fi

Jari Hakala, 2023-2025, VAS
044 560 3914
jari.hakala@pori.fi

Timo Aro, VIHR
045 657 7890
timo.aro@pori.fi

Laura Pullinen, 2021-2023, VIHR
050 326 3793
laura.pullinen@pori.fi
Henna Kyhä, 2023-2025, KOK

henna.kyha@pori.fi
Milka Tommila, 2023-2025, VAS

milka.tommila@pori.fi

Varajäsenet

Sonja Myllykoski, SDP
Jarno Joensuu, SDP
Johanna Rantanen 2021-2023, SDP
Hanna Hilden 2023-2025 KOK                                                                              
Mikael Ropo, KOK
Viliina Välimäki, KOK
Heidi Sakari. PS
Niko Viinamäki, PS
Mika Aho 2023-2025, VAS     
Reetta Vähätalo-Amhdak 2021-2023, VIHR
Emmastiina Hesso 2023-2025, VAS
Hanna Sinisalmi 2021-2023, VIHR
Laura Pullinen 2023-2025, VIHR
Juha Kantola, KESK