Kaupunginvaltuusto

Valokuva valtuustosalista

Kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 59 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston jäsenet on valittu kuntavaaleissa, jotka järjestetään joka neljäs vuosi. Tämän hetkisen valtuuston toimikausi alkoi 1.8.2021.

Valtuusto käyttää kaupungin päätösvaltaa sikäli, kun siitä ei ole erikseen toisin säädetty tai valtuusto ei ole toimivaltaansa siirtänyt muulle toimielimelle. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnan ja talouden perusteista, kuten kuntastrategiasta, hallinnon rakenteesta ja toimivallan jakamisesta, talousarviosta ja -suunnitelmasta, veroprosentista, maksujen yleisistä perusteista sekä toimialojen tavoitteista. Kaupunginvaltuuston päätösvaltaan kuuluu luottamushenkilöiden ja tärkeimpien viranhaltijoiden valinta. Lisäksi kaupunginvaltuusto seuraa kaupungin toimintaa tilinpäätöksen sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen avulla.

PUHEENJOHTAJISTO

Valtuuston puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kaupunginvaltuuston tehtävien toteuttaminen edellyttää. Lisäksi valtuuston puheenjohtaja johtaa valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua. Puheenjohtajan lisäksi valtuustolle on nimetty kolme varapuheenjohtajaa.

Puheenjohtaja
Mari Kaunistola (kok)
mari.kaunistola@pori.fi
I varapuheenjohtaja
Jyrki Levonen (sd)
jyrki.levonen@pori.fi
II varapuheenjohtaja
Petri Huru (ps)
petri.huru@pori.fi
III varapuheenjohtaja
Raisa Ranta (vas)
raisa.ranta@pori.fi

VALTUUSTORYHMÄT

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustotyöskentelyä varten valtuustoryhmiä. Ryhmän muodostaminen edellyttää kirjallista ilmoitusta valtuustolle. Porissa valtuustoryhmiä on yhdeksän. Valtuustoryhmät kokoontuvat valtuuston kokouspäivänä ryhmäkokouksiin, minkä lisäksi valtuustoryhmät järjestävät jäsenilleen tilaisuuksia osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseen.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat säännönmukaisesti ennen kaupunginvaltuuston kokousta pidettävään puheenjohtajiston kokoukseen. Tämän lisäksi ryhmäpuheenjohtajia kuullaan ja he osallistuvat tarvittaessa laajojen asiakokonaisuuksien poliittiseen valmisteluun.

VALTUUSTOTYÖSKENTELY

Kaupunginvaltuusto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa maanantaisin klo 18.00 alkaen istuntosaliinsa kaupungintalolle (Hallituskatu 12), ellei toisin sovita. Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja niistä kuulutetaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Valtuuston kokouksia voi seurata paikan päältä tai suorana lähetyksenä kaupungin Youtube-kanavalla osoitteessa pori.fi/valtuustolive.