Lautakunnat, jaostot ja johtokunnat

Valokuva nuijasta

Lautakunnat, jaostot ja johtokunnat ovat toimialoittain ja tehtävittäin jaettuja luottamushenkilöelimiä, jotka vastaavat alansa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Kaupunginvaltuusto nimeää toimielinten jäsenet sekä puheenjohtajiston. Lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien toiminnasta ja tehtävistä on tarkemmin määrätty hallintosäännössä sekä toimielinten toimintasäännöissä.

Toimielimet päättävät itsenäisesti kokousaikataulustaan. Tiedossa olevat kokouspäivät on julkaistu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla sekä virallisella ilmoitustaululla (Porin kaupungin asiakaspalvelu, Yrjönkatu 6).

Lautakuntien, jaostojen ja johtokuntien kokoukset eivät ole avoinna yleisölle, mutta niiden esityslistat ja pöytäkirjat on julkaistu julkisilta osin verkossa.

Lautakunnat ja jaostot

Johtokunnat