Joukkoliikennejaosto

Joukkoliikennejaosto on Porin, Ulvilan, Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen yhteinen toimielin, joka toimii yhteistoiminta-alueen joukkoliikenneviranomaisena. Jaostossa on yhdeksän jäsentä, joista Pori nimeää viisi ja muut sopimuskunnat kukin yhden jäsenen. Jaoston esittelijänä toimii elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja. Kaikilla on käytössä sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@pori.fi.

Joukkoliikennejaosto päättää:

  • joukkoliikenteen viranomaistoimintaan liittyvät asiat, ellei muualla ole toisin määrätty,
  • yksinomaan toimivalta-alueellansa harjoitettavan PSA:n (EU:n palvelusopimusasetus) mukaisen joukkoliikenteen järjestämistavasta ja hankinnasta sekä hyväksyy tehtävät sopimukset ja valvoo niiden noudattamista, ellei toimivallasta ole muuta määrätty,
  • muut toimialaan kuuluvat sopimukset ja niiden valvonnan,
  • joukkoliikenteen kehittämishankkeiden käynnistämisestä ja niiden ohjaamisesta,
  • toimivaltaan kuuluvista taksoista ja maksuista, ellei muualla toisin määrätä,
  • muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä toimialallaan
  • toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet
  • lupien myöntämisestä yksinomaan toimivalta-alueellaan harjoitettavaan reittiliikenteeseen ja kutsujoukkoliikenteeseen liikenteenharjoittajien hakemuksesta,
  • kuntien ja valtion toimivalta-alueensa joukkoliikenteeseen osoittamien tukien, avustusten ja määrärahojen käyttämisestä sekä valvonnasta.

Joukkoliikennejaosto 2021-2025

JäsenetVarajäsenet
Jussi Ihamäki, puheenjohtaja, KOKPoriMeritta Lehtovirta, KOKPori
Jussi Viertola, SDPPoriJyrki Kartastenpää, SDPPori
Tarja Grönblom, PSPoriMirjam Helo, PSPori
Mirva Virtanen, VIHRPoriKrista Virtanen-Olejniczak, VIHRPori
Rasmus Forssell, VASPoriIlpo Kyllönen, VASPori
Juha Hernberg, KOKUlvilaJohanna Honkaranta, SDPUlvila
Tapio Lajunen, SDPHarjavaltaAri Rosenberg, VASHarjavalta
Sirpa Björkbacka, PSKokemäkiJorma Haapanen, SDPKokemäki
Mari Nurmi, SDPNakkilaAntti Loimainen, VASNakkila