Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto

Sivistyslautakunnalla on kansalaisopiston hallintojaosto, jonka lautakunta asettaa toimikaudekseen. Jaosto on kuntalaissa tarkoitettu yhteinen jaosto. Kansalaisopiston hallintojaostossa on 6 jäsentä. Vastuukunta eli Porin kaupunki valitsee jaostoon 3 jäsentä ja nimeää yhden heistä puheenjohtajaksi. Ulvilan kaupunki nimeää 3 jäsentä. Jaoston esittelijänä toimii sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki. Kaikilla Porin kaupungin edustajilla on käytössä sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@pori.fi.

Kansalaisopiston hallintojaosto päättää:

  • Lautakunnan vahvistaman opiston vuosittaisen tuntimäärän jakautumisesta eri oppiaineisiin ja eri opetuspaikkoihin
  • Ulvilan kaupungin suorittamaan vuosimaksuun aiheutuvista korotuksista

Porin seudun kansalaisopiston hallintojaosto 2021-2025

Jäsenet Varajäsenet 
Puheenjohtaja Tarja Grönblom, PSPoriMarianne Ostamo, PSPori
Pertti Rajala, SDPPoriLari Haanpää, SDPPori
Jukka Suntila, KOKPoriRaija-Liisa Levonen, KOKPori
Tuulia Riita, SDPUlvilaJenni Kivioja, SDPUlvila
Roope Rantala, KOKUlvilaMikael Laine, KOKUlvila
Erja Haiko, PS UlvilaAleksi Grönblom, PSUlvila