Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta. Sen tehtävä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Lautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lisäksi tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Uutena tehtävänä tarkastuslautakunnalla on valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Lautakunta antaa vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen sekä vastaa tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen hallinnollisesta valmistelusta valtuuston käsittelyä varten.

Tarkastuslautakunnassa on 11 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on lain mukaan oltava kaupunginvaltuuston jäseniä. Lautakunnan esittelijänä toimii tarkastusjohtaja Niko Poskiparta. Kaikilla on käytössä sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@pori.fi.

Tarkastuslautakunta 2021-2025

JäsenetVarajäsenet
Mika Tuhkanen, puheenjohtaja, VIHRAnu Ikonen-Kullberg, VIHR
Tapio Huhtanen, varapuheenjohtaja, KESK. Kari Oittinen, KESK.
Susanna Virkki, SDPMarianne Laaksovirta, SDP
Rauno Vesivalo, SDPJouko Takkunen, SDP
Tuija Vähänen-Koivuluoma, SDPMatti Viitala, SDP
Tomi Lehtonen, KOKOtto Mäki, KOK
Sirkka Sainio, KOKJan-Magnus Lönnqvist, KOK
Veera Forsbacka, KOKTaina Vehmanen, KOK
Taina Lehtonen, PSKirsi Nurmi, PS
Anne Granholm, VASAntero Kivelä, VAS
Allan Lindeman, KDTiina Huhtala, KD