Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa ovat:

 • vaaleista tiedottaminen
 • ennakkoäänestyksen valmistelut
 • laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut
 • vaalipäivän äänestyksen valmistelut
 • kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
 • äänestäjille suunnatun puhelinpäivystyksen järjestäminen vaalien aikaan
 • ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen
 • alustavan ääntenlaskennan tiedotus

Kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu myös:

 • ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen
 • ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
 • kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen
 • vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen

Keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii puheenjohtaja Petri Reponen.

Jäsenet

Petri Reponen, puheenjohtaja, KESK.
Eero Luoma, varapuheenjohtaja, KOK
Riitta Suonpää, SDP
Juha Junell, VAS
Pirjo Seikkula, VIHR

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä

Seija Gröhn, PS
Laura Ketola, SDP
Eija Palmu-Koskinen, KOK
Jani Vainionpää, PS
Valtteri Kankaristo, SDP

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot:

I sihteeri Iiris Lehti, 044 701 1977, iiris.lehti@pori.fi 
II sihteeri Jenni Åman, 044 701 8244, jenni.aman@pori.fi

Keskusvaalitoimisto:

vaalit@pori.fi
vaaliasiantuntija Toni Salmi, 044 701 4412
hallinnon asiantuntija Ali El Tobgy, 044 701 1120