Ympäristöterveysjaosto

Ympäristöterveysjaosto on Eurajoen, Harjavallan, Nakkilan, Porin ja Ulvilan yhteinen toimielin, joka toimii Porin seudun ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaviranomaisena. Jaostossa on kymmenen jäsentä, joista Pori nimeää kuusi ja muut sopimuskunnat kukin yhden jäsenen. Jaoston esittelijänä toimii elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku. Kaikilla on käytössä sähköpostiosoite muodossa etunimi.sukunimi@pori.fi. Jaosto aloitti toimintansa vuonna 2011.

Ympäristöterveysjaoston tehtävät:

  • terveydensuojelulain  tarkoittamalle  terveydensuojeluviranomaiselle  kuuluvat asiat
  • elintarvikelain tarkoittamalle elintarvikevalvontaviranomaiselle kuuluvat asiat
  • tupakkalain mukaiset kunnan päätettäväksi kuuluvat asiat
  • lääkelaissa  tarkoitetut  nikotiinivalmisteiden  myynnistä  kunnan  päätettäväksi kuuluvat asiat
  • eläinlääkintähuoltolaissa ja eläintautilaissa mainitut asiat

Ympäristöterveysjaosto 2021-2025

Jäsenet Varajäsenet 
Hanna Raitakari, puheenjohtaja, KOKPoriHenrika Palenius, KOKPori
Pirkko Kuusela, SDPPoriRiitta Suonpää, SDPPori
Pekka Pörsti, PSPoriMiika Myllymäki, PSPori
Sanna Aaltonen, VIHRPoriHeidi Teinonen, VIHRPori
Jukka Heinonen, VASPoriJuho Solala, VASPori
Alpo Uusiniemi, KESKPoriKimmo Kulonpää, KESKPori
Irene Häyry, KOK
(31.5.2023 saakka)
EurajokiKimmo Voutilainen, PS
(31.5.2023 saakka)
Eurajoki
Heikki Keisari, varapuheenjohtaja, KOKHarjavaltaMatias Kangas, KOKHarjavalta
Heikki-Eero Aronpää, PSNakkilaPäivi Myllykoski, VASNakkila
Juha Tenho, KESK
(31.5.2023 saakka)
UlvilaTuija Välimäki, VAS
(31.5.2023 saakka)
Ulvila