Ilmoittautuminen 1. luokalle

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Porin kaupungin peruskoulujen 1. luokille tapahtuu tammikuussa sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Ilmoittautuminen koskee kaikkia kuluvana vuonna seitsemän vuotta täyttäviä lapsia, jotka eivät saa vastaavaa opetusta muissa kouluissa tai kotona. Samaan aikaan käynnistyy myös iltapäivätoimintaan haku. Ohjeet kouluun ilmoittautumisesta sekä iltapäivätoimintapaikan hakemisesta löytyvät tämän sivun Lisätietoja-osiosta.

Perusopetuslain mukaisesti kaupunki osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun, jonne oppilaalla on oikeus päästä ilman valintakokeita. Oppilaan lähikoulu määräytyy pääsääntöisesti oppivelvollisen asuinosoitteen mukaan. Tämä koulu on nimetty valmiiksi Wilman kouluun ilmoittautumisen lomakkeessa. Oppilasalueiden rajoilla voidaan vuosittain määritellä oppilaan lähikoulu uudelleen opetusyksikön päällikön päätöksellä. Oppilaalle ilmoitettuun lähikouluun järjestetään maksuton kuljetus kaupungin toimesta, kun koulumatka ylittää kolme kilometriä (luokat 1-3).

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun (=toissijainen koulu) kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Toissijaiseen kouluun haku tehdään Wilmassa samalla kouluun ilmoittautumisen lomakkeella. Toissijaiseen kouluun ei ole koulukuljetusoikeutta.

Lapset, joille on tehty päätös 11-vuotisesta oppivelvollisuudesta, aloittavat 6-vuotiaana lapsen pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetusvuoden. Mikäli pidennettyyn oppivelvollisuuteen otetun lapsen huoltajalla/huoltajilla on jo tiedossa, missä lapsen tuleva esiopetusvuosi on suunniteltu aloitettavan tai huoltaja toivoo lapsen aloittavan esiopetuksen tietyssä erityiskoulussa, on huoltajalla mahdollisuus tehdä ilmoittautuminen yleisen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen tehdään samojen Lisätietoja-osiosta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva anomus Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikköön toukokuun loppuun mennessä (PL 121, 28101 Pori). Mukaan tulee liittää lääkärin tai psykologin antama lausunto. Huoltajan on myös mahdollisuus anoa perusopetuksen aloittamista vuotta säädettyä aikaisemmin, jos lapsella on psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella edellytykset suoriutua opiskelusta. Huoltajan tulee kehitystasoarviota varten varata aika yksityiseltä psykologilta. Anomus ja lausunto tulee toimittaa Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikköön toukokuun loppuun mennessä (PL 121, 28101 Pori). 

Kouluun ilmoittautumisen tarkasta ajankohdasta tiedotetaan Porin kaupungin nettisivujen lisäksi Satakunnan Kansassa. Esikoululaisten huoltajat saavat tammikuussa Muksunettiin tiedon kouluun ilmoittautumisesta.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä lapsen lähikouluun.

LÄHIKOULUN YHTEYSTIEDOT: https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-palvelut

Yksityisiin kouluihin ilmoittautumisesta löytyy tietoa koulujen omilta kotisivuilta. Mikäli lapsi ilmoitetaan yksityiseen kouluun, huoltajan ei tarvitse tehdä ilmoitusta muualle.