Ilmoittautuminen 1. luokalle

Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen Porin kaupungin peruskoulujen 1. luokille tapahtuu tammikuussa sähköisesti Wilma-järjestelmässä. Ilmoittautuminen koskee kaikkia kuluvana vuonna seitsemän vuotta täyttäviä lapsia, jotka eivät saa vastaavaa opetusta muissa kouluissa tai kotona. Ohjeet ilmoittautumista varten löytyvät tämän sivun Lisätietoja-osiosta.

Perusopetuslain mukaisesti kaupunki osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun, mikä käytännössä merkitsee sitä, että oppilaalla on aina oikeus päästä lähikouluunsa ilman valintakokeita. Oppilaan lähikoulu määräytyy oppivelvollisen asuinosoitteen mukaan ja lähikoulu on nimetty valmiiksi Wilman kouluun ilmoittautumisen lomakkeessa. Maksuton kuljetus lähikouluun järjestetään kaupungin toimesta, kun koulumatka ylittää 3 kilometriä (luokat 1-3).

Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun (=toissijainen koulu) kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Toissijaiseen kouluun haku tehdään Wilmassa samalla kouluun ilmoittautumisen lomakkeella. Toissijaiseen kouluun ei ole koulukuljetusoikeutta.

Lapset, joille on tehty päätös 11-vuotisesta oppivelvollisuudesta, aloittavat 6-vuotiaana lapsen pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetusvuoden. Mikäli pidennettyyn oppivelvollisuuteen otetun lapsen huoltajalla/huoltajilla on jo tiedossa, missä lapsen tuleva esiopetusvuosi on suunniteltu aloitettavan tai huoltaja toivoo lapsen aloittavan esiopetuksen tietyssä erityiskoulussa, on huoltajalla mahdollisuus tehdä ilmoittautuminen yleisen kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuminen tehdään samojen Lisätietoja-osiosta löytyvien ohjeiden mukaisesti.

Huoltajan, joka haluaa lykkäystä lapsen koulunkäynnin alkamisesta, tulee toimittaa sitä koskeva anomus Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikköön toukokuun loppuun mennessä (PL 121, 28101 Pori). Mukaan tulee liittää lääkärin tai psykologin antama lausunto. Vuonna 2014 syntyneitä lapsia voidaan ottaa kouluun psykologin lausunnon perusteella, jolloin kehitystasoarviota varten tulee varata aika yksityiseltä psykologilta.

Kouluun ilmoittautumisen tarkasta ajankohdasta tiedotetaan Porin kaupungin nettisivujen lisäksi Satakunnan Kansassa. Esikoululaisten huoltajat saavat tammikuussa Muksunettiin tiedon kouluun ilmoittautumisesta.

Mikäli sähköinen ilmoittautuminen ei onnistu tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä lapsen lähikouluun.

LÄHIKOULUN YHTEYSTIEDOT: https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-palvelut

Yksityisiin kouluihin ilmoittautumisesta löytyy tietoa koulujen omilta kotisivuilta. Mikäli lapsi ilmoitetaan yksityiseen kouluun, huoltajan ei tarvitse tehdä ilmoitusta muualle.