Koulukuljetukset ja -matka

Esi- ja perusopetuksen kuljetusperiaatteet (kuljetussääntö)

Yleiset periaatteet (perusopetuslaki)
Perusopetuslain 32 §:n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli

  • perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pidempi,
  • esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen on viittä kilometriä pidempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona sivistystoimiala voi tehdä päätöksen oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävästä riittävästä avustuksesta.

Porin kaupungin koulukuljetusten järjestäminen
Porin kaupungin sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kaupunki järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaalle koulukuljetuksen. Pääperiaatteena kuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Esi- ja perusopetuksen koulukuljetusperiaatteet
Kuljetussääntö 1.2.2023 alkaen. (Hyväksytty Porin kaupungin sivistyslautakunnan kokouksessa 31.1.2023 § 9)

Koulumatka

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Perusopetuksen kuljetukset
Kun oppilaan koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on

  • 1.-3. luokilla yli kolme kilometriä ja
  • 4.-9. luokilla yli viisi kilometriä

järjestää sivistystoimiala maksuttoman kuljetuksen tai harkintaan perustuen myöntää riittävän avustuksen vanhemmille saattamista/kuljetuksen järjestämistä varten. Mahdollinen avustus maksetaan takautuvasti enintään sen lukukauden alusta, jolloin hakemus on toimitettu käsiteltäväksi. Avustusta ei myönnetä, jos kuljetuksen järjestäminen on sivistystoimialalle tarkoituksenmukaisempi tai taloudellisempi vaihtoehto.

Myötätuulen ja Tuulikellon erityiskoulujen oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatkan pituus on yli kolme kilometriä. Pienryhmien erityisen tuen oppilailla on oikeus kuljetusetuun 1.-6. luokan aikana, jos koulumatkan pituus on yli kolme kilometriä.

Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta.

Omin neuvoin kuljettavat matkat yhteen suuntaan ovat enintään:

  • 1. luokan oppilaat 2,0 km
  • 2. luokan oppilaat 2,5 km
  • 3. luokan oppilaat 3,0 km
  • 4. – 6. luokan oppilaat 4,0 km
  • 7. – 9. luokan oppilaat 5,0 km

Kuljetusedun hakeminen

VaihtoehdotHakutapa
Koulumatkan pituuden perusteellaWilman tai verkkosivun hakemuslomake
Koulumatka oppilaalle liian vaikea tai rasittavaWilman tai verkkosivun hakemuslomake, asiantuntijalausunto liitteeksi
Oppilaan tilapäinen sairaus tai tapaturmaWilman tai verkkosivun hakemuslomake, asiantuntijalausunto liitteeksi. Kiireellisissä tapauksissa voi toimittaa asiantuntijalausunnon suoraan koululle.
Liian vaarallinen koulumatkaVapaamuotoinen hakemus perusteluineen sähköpostitse kirjaamoon: kirjaamo@pori.fi
Bussikortin hintaa vastaavan avustuksen hakeminen johtuen oppilaan muuttamisesta toiselle oppilasalueelle kesken lukuvuodenWilman hakemuslomake
Kuljetusedun vaihtaminen riittävään avustukseenVapaamuotoinen sähköposti perusteluineen kirjaamoon: kirjaamo@pori.fi

Lisätietoja
Lisätietoja sivistystoimialalla antaa kuljetussuunnittelija Kai Leppimäki, puh. 044 701 5216, sähköposti: kai.leppimaki@pori.fi