Iltapäivätoiminta – Iltis

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 1–9-luokkien erityisen tuen oppilaille. Iltapäivätoiminta ei ole päivähoitotoimintaa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kello klo 12–17 kaikkina koulupäivinä lukuun ottamatta kevätlukukauden päättymispäivää. Koululaisten ohjatussa iltapäivätoiminnassa pyritään korostamaan monipuolisuutta ja valinnaisuutta. Lapsille tarjotaan välipala.

Iltapäivätoimintaan hakeutuminen

Kuluvan lukuvuoden iltapäivätoimintaan voi tiedustella vapaita paikkoja sähköpostilla osoitteesta | Iltis@pori.fi |.

  • Hakuaika lukuvuoden 2023–2024 iltapäivätoimintaan on 10.1.–28.2.2023. Erityiskoulujen koulutulokkaiden hakuaika on kouluun tutustumispäivään saakka.
  • The application period for afternoon activities for the academic year 20232024 is 10 January – 28 February 2023. More information: ILTIS IN ENGLISH

Haku koskee myös oppilaita, jotka ovat tänä lukuvuonna olleet toiminnassa mukana ja haluavat jatkaa ensi lukuvuonna. Lukuvuosi 20232024 alkaa 10.8.2023.

Hakemus täytetään Wilmassa, kohdassa hakemukset ja päätökset.

  • Porin kaupungin koulujen iltapäivätoiminnan hakemuksen täyttäminen tästä linkistä.
  • Yksityisten koulujen iltapäivätoiminnan hakemuksen täyttäminen tästä linkistä.

Iltapäivätoimintaan valitaan määräaikana hakeneista ensisijaisesti 1-luokkalaiset. Mikäli ilmoittautumisia on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, suoritetaan valinta arpomalla. Mahdollisia vapaaksi jääneitä paikkoja voi hakea myös myöhemmin.

  • Sähköiset iltapäivätoiminnan päätökset tehdään viimeistään juhannukseen mennessä.

Toiminta alkaa syyslukukauden alkaessa, jolloin vanhemmat ilmoittavat ohjaajille tarkemmin lapsensa toimintaan osallistumisen ajat.

Iltapäivätoiminnan paikan irtisanominen

Jos huoltaja haluaa lukuvuoden aikana luopua kokonaan lapsensa iltapäivätoiminnan paikasta, pitää irtisanominen tehdä sähköpostilla osoitteeseen iltis@pori.fi tai kirjepostilla (Porin kaupungin sivistystoimiala / iltapäivätoiminta, PL 121, 28101 Pori). Irtisanoutuminen tulee tehdä kuukauden loppuun mennessä, jotta irtisanoutuminen astuu voimaan seuraavan kuun alussa ja maksua ei silloin enää alkavalta kuukaudelta peritä.

Maksut

Toiminnasta peritään kuukausimaksu 80 e/kk (1.1.2024 alkaen 100 e/kk).  Kuukausimaksu peritään elo- ja toukokuun välisenä aikana jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Jos lapsi on sairauden takia poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä (toimitettava lääkärin todistus). Jos lapsi on poissa yli kymmenen koulutyöpäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet maksusta (40 e, 1.1.2024 alkaen 50 e). Jos lapsi on muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden koulutyöpäivien ajan, mutta hänelle pidetään varattuna paikkaa, maksusta peritään myös puolet.

Maksu voidaan jättää perimättä toimeentuloedellytysten ja huollollisten näkökohtien niin vaatiessa. Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä Satakunnan hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin puh. 044 701 6201 (Elina Agge).

Kuljetus iltapäivätoiminnasta

Iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Mikäli oppilaalle on myönnetty koulumatkoille taksikuljetus, mutta oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan, hän menettää koulusta kotiin kuljetusoikeutensa ja huoltajien pitää hakea lapsi iltapäivätoiminnasta