Iltapäivätoiminta – Iltis

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 1–9-luokkien erityisen tuen oppilaille. Iltapäivätoiminta ei ole päivähoitotoimintaa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kello klo 12–17 kaikkina koulupäivinä lukuun ottamatta kevätlukukauden päättymispäivää. Koululaisten ohjatussa iltapäivätoiminnassa pyritään korostamaan monipuolisuutta ja valinnaisuutta. Lapsille tarjotaan välipala.

Iltapäivätoimintaan hakeutuminen

Kuluvan lukuvuoden iltapäivätoimintaan voi tiedustella vapaita paikkoja sähköpostilla osoitteesta | Iltis@pori.fi |.

  • Hakuaika lukuvuoden 2024–2025 iltapäivätoimintaan on 9.1.–29.2.2024. Erityiskoulujen koulutulokkaiden hakuaika on kouluun tutustumispäivään saakka.
  • The application period for afternoon activities for the academic year 20242025 is 9 January – 29 February 2024. More information: ILTIS IN ENGLISH

Haku koskee myös oppilaita, jotka ovat tänä lukuvuonna olleet toiminnassa mukana ja haluavat jatkaa ensi lukuvuonna. Lukuvuosi 20242025 alkaa 8.8.2024.

Hakemus täytetään Wilmassa, kohdassa hakemukset ja päätökset.

  • Porin kaupungin koulujen iltapäivätoiminnan hakemuksen täyttäminen tästä linkistä.
  • Yksityisten koulujen iltapäivätoiminnan hakemuksen täyttäminen tästä linkistä.

Iltapäivätoimintaan valitaan määräaikana hakeneista ensisijaisesti 1-luokkalaiset. Mikäli ilmoittautumisia on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, suoritetaan valinta arpomalla. Mahdollisia vapaaksi jääneitä paikkoja voi hakea myös myöhemmin.

  • Sähköiset iltapäivätoiminnan päätökset tehdään viimeistään juhannukseen mennessä.

Toiminta alkaa syyslukukauden alkaessa, jolloin vanhemmat ilmoittavat ohjaajille tarkemmin lapsensa toimintaan osallistumisen ajat.

Iltapäivätoiminnan paikan irtisanominen

Jos huoltaja haluaa lukuvuoden aikana luopua kokonaan lapsensa iltapäivätoiminnan paikasta, pitää irtisanominen tehdä sähköpostilla osoitteeseen iltis@pori.fi tai kirjepostilla (Porin kaupungin sivistystoimiala / iltapäivätoiminta, PL 121, 28101 Pori). Irtisanoutuminen tulee tehdä kuukauden loppuun mennessä, jotta irtisanoutuminen astuu voimaan seuraavan kuun alussa ja maksua ei silloin enää alkavalta kuukaudelta peritä.

Maksut

Toiminnasta peritään kuukausimaksu 100 e/ kk.  Täysi kuukausimaksu peritään syys- ja toukokuun välisenä aikana jokaiselta kuukaudelta, jolloin lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan. Elokuulta peritään puolet maksusta ja maksuun ei huomioida muita alennuksia. Jos lapsi on poissa yli kymmenen koulutyöpäivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet maksusta  Jos lapsi on muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden koulutyöpäivien ajan, mutta hänelle pidetään varattuna paikkaa, maksusta peritään myös puolet. Jos lapsi on sairauden takia poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä (toimitettava lääkärintodistus).

Maksu voidaan jättää perimättä toimeentuloedellytysten ja huollollisten näkökohtien niin vaatiessa. Maksuvapautusta haetaan Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksiköstä. Ensisijainen yhteydenotto sähköpostitse osoitteeseen iltis@pori.fi (viestin otsikkona ”Maksuvapautushakemus”).

Kuljetus iltapäivätoiminnasta

Iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Mikäli oppilaalle on myönnetty koulumatkoille taksikuljetus, mutta oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan, hän menettää koulusta kotiin kuljetusoikeutensa ja huoltajien pitää hakea lapsi iltapäivätoiminnasta