Info

Teollisuustyön jäljillä -verkkomateriaali on Porin teollistumista ja teollisuutta käsittelevä yläkoulujen ja lukioiden oppilaille suunnattu opetuskokonaisuus.

Verkkomateriaali sisältää Porin teollisuuden historiaa lähes neljän vuosisadan ajalta, 1600-1700 -luvun pienistä tehtaista 1800-luvun teollistumisen kulta-aikaan ja edelleen 1950-luvun sotakorvausteollisuuteen asti. Kokonaisuuksissa käsitellään niin teollisuuslaitosten toimintaa, tuotteita kuin teollisuustyöläisten elämää ja Porin kaupungin muotoutumista teollisuuskeskukseksi.

Materiaalin osiot sisältävät faktatietoa oppilaille ja opettajille, valokuvia, karttamateriaalia sekä erilaisia dokumentteja kuten asiakirjoja, lehtikirjoituksia, mainoksia, ilmoituksia jne. Näitä kokonaisuuksia voidaan hyödyntää koulussa opetuksen osana, tulostaa mukaan lähdettäessä museoon tai kävelykierrokselle, jossa käydään tutustumassa kaupungin teollisuusalueisiin.

Teollisuustyön jäljillä -projekti aloitettiin keväällä 2008 ja materiaali julkaistiin syksyllä 2010.

Sivujen rakenne

Aikakausiosiot sisältävät sivut:

  • Teollisuustoiminta - kertoo kyseisenä ajanjaksona perustetuista tehtaista
  • Merkittäviä porilaisia - kertoo esimerkkejä kunkin ajanjakson teollisuusvaikuttajista
  • Lähteet


Osioissa on myös erillisiä teemoja, jotka läpileikkaavat laajemman ajanjakson:

OsioTeemat
1558-1636 Uusi kaupunki

1636-1765 Kaupunki riutuu

1765-1809 Kaupankäynti vapautuu

1809-1856 Laivanvarustajien aika

1856-1870 Suurteollisuuden alku
  
1870-1900 Sahojen kaupunki

1900-1939 Lamaa ja levottomuutta

1939-1952 Sota ja teollisuus
Kuninkaankartano
Tiiliteollisuus
Käsityöläiset
Satamat
Kauppahuoneet
Laivanrakennus
Kansainvälisyys
Elintarviketeollisuus
Sahateollisuus
Sähkövoima
Tietoliikenne
Liikenne
Sotakorvausteollisuus

 

Käyttöehdot ja -oikeudet

Sivuston sisältö on vapaasti käytettävissä opetus- ja oppimistarkoituksissa. Sivustoon viitattaessa on lähde mainittava vakiintuneiden käytänteiden mukaisesti.

Tekijät ja rahoittajat

Käsikirjoitus: Olli Joukio
Museon työryhmä: Johanna Jakomaa, Tuulikki Kiilo, Merja Nummi, Leila Stenroos, Carita Tulkki
Logon suunnittelu: Ville Raikko

Paketin sisältöä ja käyttökelpoisuutta opetuksessa ovat arvioineet ja ohjanneet historianopettajat Kristiina Jämiä-Mattila, Jari Leivo sekä Petteri Tuura.

Teollisuustyön jäljillä -projektia rahoitti Vuorineuvos Erik Rosenlewin säätiö.