Lapsia Lastenkulttuurikeskus Kruunupään toiminnassa

Porin lastenkulttuurikeskus Kruunupäälle myönnettiin vuoden 2022 Lapsenpäivä-palkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama Lapsenpäivä-palkinto myönnetään vuosittain kahdelle yhteisölle lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen eteen tehdystä merkittävästä työstä.

Lapsia Lastenkulttuurikeskus Kruunupään toiminnassa

Kruunupään lisäksi palkinnon sai myös Rouvasväenyhdistys ry Lasten ja Nuorten Muotoiluakatemiat -toiminnasta. Molemmat palkitut saivat 9000 euroa lasten taideharrastuksen ja -kasvatuksen eteen tehdystä työstä.

–Lastenkulttuurikeskus Kruunupää sekä lasten ja nuorten muotoiluakatemiat hallitsevat molemmat erinomaisesti lasten luovuuden tukemisen ja heidän ideoihinsa tarttumisen. Toimintaa kehitetään ennakkoluulottomasti ja poikkialaisesti lasten, nuorten ja lapsuuden etua puolustaen, toteaa palkinnon myöntänyt tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen palkinnon perusteluissa.  

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää on liki 20 vuotta tehnyt laajaa lastenkulttuurityötä. Kruunupää on lasten ja nuorten taidekeskus ja taiteilijoiden työyhteisö, jossa liikutaan taide edellä lastenkulttuurin kentässä.

– Päämäärämme on ollut tehdä lasten ilmaisu ja lapsi näkyväksi. Lapset ovat osa yhteisöämme, ja heillä on yhtäläinen oikeus tulla nähdyksi ilmaisuineen ja olotiloineen, kertoo Kruunupään johtaja Päivi Setälä.

Setälä painottaa, että yhteiskunnassa ja elämässä tarvitaan merkityksiä.

– Emme voi puhua vain taloudesta ja tarjota lapsille ja nuorille elämää, jossa vain rahalla on merkitystä. Tarvitsemme kykyä nähdä toisin, Setälä toteaa.

Keskus on toteuttanut useita erilaisia näyttelyitä, joissa lasten ja nuorten mahdollisuudet osallistua taide- ja kulttuuritoimintaan ovat olleet olennaisia. Näistä esimerkkeinä ovat taiteilija-lapsi-yhteistyöt, kosketeltavat näyttelyt ja lukuisat julkiset teokset, joissa lapset ovat olleet osallisena.

Vauvojen värikylpy® on keskuksen tunnetuin tuote, ja sen myötä Kultane® – kulttuuri- ja taideneuvolayhteistyö. Keskuksen lukuisat näyttelyt ovat olleet esillä niin Porissa kuin valtakunnallisesti. Juuri tällä viikolla avautui Hämeenlinnan taidemuseossa keskuksen Ryömi, konti – Viesti vauvuudesta -näyttely, joka on kontattava tilateos. Se on ensisijaisesti nykytaidetta nykyvauvoille.

Kruunupää tukee lasten ja nuorten kulttuurisia oikeuksia, tuottaa ja välittää kulttuuripääomaa sekä parantaa monipuolisten ja laadukkaiden kulttuuripalveluiden saavutettavuutta.

Lapsenpäivä-palkinto on Suomen opetus- ja kulttuuriministeriön jakama tunnustus ansioista lastenkulttuuria tekeville yhteisöille. Palkinto myönnetään taideharrastuksen ja taidekasvatuksen hyväksi tehdystä työstä kahdelle yhteisölle vuosittain.


Lapsia Lastenkulttuurikeskus Kruunupään toiminnassa