Pihlajapuun lehtiä keväällä, taustalla sininen taivas.

Kaavoja nähtävillä

Vähäkatavan ja Isokatavan asemakaavaluonnokset sekä Lavian Kallion ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä.

Pihlajapuun lehtiä keväällä, taustalla sininen taivas.

Vähäkatavassa poistuu rautatietasoristeys ja Betlehemintien linjausta muutetaan.
Kaavan 609 1762 aineistot

Isokatavassa poistetaan niin ikään rautatien tasoristeys ja muutetaan Kappelintien linjausta.
Kaavan 609 1760 aineistot

Molempien asemakaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ja luonnosvaiheen aineistot ovat nähtävillä samaan aikaan. Kaavoista voi antaa palautetta 20. kesäkuuta asti.

Lisäksi Lavian Nokkamaalla muutetaan ranta-asemakaavalla nykyinen rakennuspaikka ympärivuotiseen asumiseen sekä osoitetaan lisää vapaa-ajan rakennuspaikkoja. Kaavassa huomioidaan myös alueella sijaitsema muinaismuistolain nojalla suojeltu kohde suojarajoineen. Ranta-asemakaavaehdotus on nähtävänä 17. kesäkuuta asti.
Kallion ranta-asemakaavan aineistot

 


Pihlajapuun lehtiä keväällä, taustalla sininen taivas.