Mikkolan kaupunginosaa ilmakuvassa

Mikkolan, Tuorsniemen ja Kuuttokari-Lynaskerin kaavoja nähtävillä

Tutustu kaavoihin uutisen linkkien kautta. Huomaa erilaiset nähtävilläoloajat.

Mikkolan kaupunginosaa ilmakuvassa

Mikkolan kaupallisten palveluiden vyöhykkeellä asemakaavamuutos 609 1722 mahdollistaa Biltema Oy:n sijoittumisen alueelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat nähtävillä 18.1. asti

Porin Saaristotien varrella sijaitsevan Kuuttokarin ja Lynaskerin (itäosa) alueen ranta-asemakaavan luonnoksella tiivistetään loma-asumista ja varmistetaan vapaata rantaosuutta. Asiakirjat ovat nähtävillä 2.1. asti.

Lisäksi Tuorsniemen kaavamuutoksella liitetään osia katualueista kortteliin 12. Asemakaavaehdotus 609 1705 on nähtävillä 31.12. asti.

 

Kuva Porin kaupunkisuunnittelu.


Mikkolan kaupunginosaa ilmakuvassa