Yleislääkärin vastaanotto

Pihlavan terveysaseman lääkärivaje vaikuttaa kiireettömien vastaanottoaikojen saamiseen

Pihlavan terveysasema toimii lääkärivajeessa 29.8.–21.9. välisen ajan, jolloin terveysasemalla työskentelee vain yksi terveyskeskuslääkäri. Lääkärin vastaanottotoiminta keskittyy päivystysluonteiseen, kiireellisen hoidon tarpeessa olevien asiakkaiden hoitamiseen, sähköisten reseptien uusimiseen ja sairaanhoitajien konsultointiin.

Yleislääkärin vastaanotto

Pihlavan terveysasemalla ei ole kyseisenä aikana varattavissa lääkärin kiireettömiä vastaanottoaikoja, joita voidaan mahdollisuuksien mukaan tarjota asiakkaalle Porin opetusterveyskeskuksesta Puuvillasta. Lisäksi päivystysluonteisen vastaanoton tarpeessa voidaan asiakkaalle tarjota palveluseteliä. Lääkärin lausuntoa (B, C) tarvitsevat laitetaan ajanvarausjonoon ja aikoja pyritään järjestämään toiselta terveysasemalta. Asiakkaalle ilmoitetaan, kun aika järjestyy.

– Kun otat yhteyttä terveysasemalle, hoitaja arvioi aina ensin tilanteesi. Puhelimessa tehdyn arvioinnin perusteella voit saada esimerkiksi sairautesi kotihoito-ohjeet, ajan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin päivystysvastaanotolle, ohjeistaa terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja Anna-Liisa Koivisto.

Yleensä Pihlavan terveysasemalla toimii kahdesta kolmeen terveyskeskuslääkäriä. Pihlavan terveysaseman terveyskeskuslääkäritilanne on pitkään hoidettu ostolääkäripalveluna ja lääkäripalvelun sopimus päättyy 29.8.2018. Uudella määräaikaisella 30.8.–31.12.2018 lääkäripalveluiden hankinnalla ei saatu rekrytoitua ostolääkäreitä Pihlavan terveysasemalle syyskuun alkuun. Ostolääkäripalvelu jatkaa toimintaansa 24.9. alkaen. Lääkärivajetta Porin perusturvassa on syyskuussa myös Länsi-Porin, Pohjois-Porin, Noormarkun ja Ulvilan terveysasemalla.

Terveyskeskuslääkärin toimenkuvaan kuuluu lääkärin vastaanottotyön lisäksi puhelinvastaanotto, eReseptien uusinta, konsultointi sairaanhoitajien vastaanotoilla, lääkärintarkastukset äitiysneuvolassa, lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa sekä joillakin lääkäreillä käynnit vanhus- tai vammaispalveluiden asumisyksiköissä. Vastaanottotyö jakaantuu päivystysvastaanottoon ja ei kiireelliseen vastaanottoon. Hoidon tarpeen arvioinnin tekee ajanvarauksessa hoitaja, joka asiakkaan kuvauksen mukaan arvioi järjestetäänkö hoito lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan käynnillä. 

Toimintaohjeet Pihlavan terveysasemalla 21.9.2018 asti, jolloin Pihlava toimii yhden lääkärin työpanoksella:

  • Lääkärin vastaanottotoiminta keskittyy päivystysluonteiseen, kiireellisen hoidon tarpeessa olevien asiakkaiden hoitamiseen, ereseptien uusimiseen ja sairaanhoitajien konsultointiin.
  • Lääkärin kiireettömiä vastaanottoaikoja ei ole nyt varattavissa.
  • Lääkärin lausuntoa (B,C) tarvitsevat laitetaan ajanvarausjonoon ja asiakkaalle ilmoitetaan ajanvarauksesta.
  • Kun otat yhteyttä terveysasemalle, hoitaja arvioi aina ensin tilanteesi. Puhelimessa tehdyn arvioinnin perusteella voit saada esimerkiksi sairautesi kotihoito-ohjeet, ajan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, fysioterapeutin tai lääkärin päivystysvastaanotolle.

 


Yleislääkärin vastaanotto