nähtävillä olevien alueiden sijainti kartalla

Pohjois-Poriin asumista ja tontti monitoimitalolle

Ruosniemen ja Lotskerin väliin kaavoitetaan asumista ja tontti uudelle monitoimirakennukselle. Hyvelässä muutetaan kaksi korttelia rivitalotonteiksi.

nähtävillä olevien alueiden sijainti kartalla

1734 sijainti

Ruosniemen ja Lotskerin välinen kaavoitus jatkuu. Vireille tulevassa kaavassa 609 1734 osoitetaan pientaloasumista ja tontti alueen asukkaita palvelevan monitoimitalon paikaksi. Tontille on tarkoitus rakentaa monikäyttöinen tila, jossa toimii muun muassa koulu. Tontille suunnitellaan liikuntapaikkoja ja se rajautuu virkistyskäyttöön suunnitellun tulvauoman reunalle. Kaava on osa alueen kokonaissuunnittelua. Alueen pohjoispuolelle kaavoitettava lähinnä asumiseen tarkoitettu alue on ehdotusvaiheessa (Tuulikylä 609 1653).

Hyvelän kaavaluonnos

Hyvelässä asemakaavan muutosalue 609 1741 sijaitsee Tuulikylässä Leppätien länsipuolella. Suunnittelun tavoitteena on muuttaa korttelien 32 ja 35 omakotitontit rivitalojen rakennuspaikoiksi ja nostaa samalla rakentamisen tehokkuutta paremmin rivitalorakentamiseen sopivaksi. 

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä ensisijaisesti verkossa 15. toukokuuta asti.

 


nähtävillä olevien alueiden sijainti kartalla