Mittaus

Porin perusturvan tuottavuusohjelma etenee

Porin perusturvan tuottavuusohjelman ytimessä on asiakkaiden palveluiden parantaminen ja hyvinvoiva henkilöstö.

Mittaus

Tuottavuusohjelman ohjausryhmä kokoontui tänään keskiviikkona ja kokouksen keskiössä oli vanhuspalveluiden palvelurakenteen toteutuneet ja suunnitellut muutokset.

Raskaan laitoshoidon purkaminen

Kuluneen vuoden aikana vanhuspalveluiden raskasta laitoshoitoa on purettu, kotihoitoa on kehitetty ja lisäresursoitu sekä omaishoidon tukia korotettu.

Iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuuden kehittäminen

Hallitus valmistelee vanhuspalvelulain uudistuksen toista osaa, jonka tavoitteena on erityisesti kotiin annettavien palvelujen laadun ja saatavuuden parantaminen sekä iäkkäiden henkilöiden asumisen monimuotoisuuden kehittäminen.  

Ikäihmisten palvelutarve ei vähenny leikkaamalla ympärivuorokautisen hoidon määrää.
Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan tuettua asumista, joka ei ole yhtä raskashoitoista kuin esimerkiksi tehostettu palveluasuminen ja se sijoittuu kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin.

–    Tuottavuusohjelman toteuttaminen, erityisesti tehostetun palveluasumisen vähentäminen vaatii ennaltaehkäisevän kotihoidon lisäksi niin sanotun monimuotoisen palvelun kehittämistä, sanoo tuottavuusohjelman johtaja Marjukka Palin.

Toimiva, kustannustehokas ja asiakasystävällinen palvelurakennemalli on moniportainen

–    Kotihoidon asiakkaalla on usein lukuisia eri hoitajia ja kotihoidossa kärsitään resurssipulasta.
Kotihoidon käyntitiheydet ovat kasvaneet, joka vastaavasti lisää palvelumuodon kustannuksia. Kotihoitoon tulee jatkossakin resursoida, mutta välimuotoista palvelumallia tulee harkita, kun palvelurakennetta muutetaan hallitusti, Marjukka Palin summaa asioita.

Valtakunnallisesti monet kunnat ovat lähteneet suunnittelemaan vanhuspalveluiden strategiaa, jossa on huomioitu välimuotoinen asumismalli joko omana toimintana tai vaihtoehtoisesti ulkoa ostettuna tai molempina muotoina.

Tuottavuusohjelma pitää sisällään laajasti kehityskohteita vanhuspalveluiden lisäksi

Kokonaisuudessaan tuottavuusohjelma tähtää entistä saumattomampaan yhteistyöhön muiden toimijoiden (kuten sivistystoimiala ja sairaanhoitopiiri) kanssa, palvelurakenteen keventämiseen sekä tiedolla johtamisen ja digitaalisten palveluiden laajempaan käyttöönottoon. Tuottavuusohjelman ytimessä on henkilöstö, jonka hyvinvointia kehittämällä saadaan sairauspoissaolot laskemaan ja tuottavuus kasvuun.

Tuottavuusohjelman ohjausryhmä muodostuu kaupunginhallituksesta, perusturvalautakunnan puheenjohtajistosta, perusturvajohtajasta sekä perusturvan palvelujohtajista. Ohjausryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja kustakin pääsopijajärjestöstä, Ulvilan ja Merikarvian kunnanjohtajat sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja.

Tuottavuusohjelman etenemisestä tiedotetaan jatkossa kootusti tuottavuusohjelman internetsivuilla https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/porin-perusturvan-tuottavuusohjelma


Mittaus