Uutisarkisto

Etualalla Kokemäenjokeen kasautuneita jäälauttoja limittäin. Taustalla Kirjurinluodon puita ja harmaa talvitaivas.

Kaarisillan jääpato on irtautunut – tilanne jatkuu rauhallisena

Luotsinmäenhaarassa viime viikot ollut jääpato on irtautunut Kaarisillan kohdalta ja lähtenyt liikkumaan alavirralle.

Viikonloppu toi helpotusta tulvatilanteeseen – tulvasuojelun valmiutta lasketaan

Kokemäenjoen vedenpinta on laskenut ja Kaarisillan jääpadon padottava vaikutus pienentynyt. Tulvatilanteen ennustettavuuden parantumisen myötä Porin kaupungin patoturvallisuusorganisaation valmius lasketaan 2.…
Etualalla Kokemäenjokeen kasautuneita jäälauttoja limittäin. Taustalla Kirjurinluodon puita ja harmaa talvitaivas.

Tulvasuojelun valmiutta jatketaan viikonlopun yli

Porin alueen tulvatilanne on jatkunut viikonloppua kohti mentäessä rauhallisena. Tulevien päivien sääennusteissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia, joten merkittävää hyyteen…
Jokimaisema

Kaarisillan jääpadon liikehdintä jatkuu – kaupungin valmius säilytetään toistaiseksi ennallaan

Porin alueen tulvatilanne on jatkunut torstaiaamupäivällä rauhallisena. Luotsinmäenhaarassa Kaarisillan kohdalla oleva jääpato on edelleen suurimmaksi osaksi paikoillaan ja sen pieni…

Kaarisillan jääpadossa pientä liikehdintää – tulvasuojelun varautumistasoa nostetaan

Luotsinmäenhaarassa Kaarisillan kohdalla olevassa jääpadossa on tapahtunut keskiviikkoaamupäivän aikana pientä liikehdintää. Jääpato on tiivistynyt ylävirran puolelta ja veden pinnan lasku…
Etualalla Kokemäenjokeen kasautuneita jäälauttoja limittäin. Taustalla Kirjurinluodon puita ja harmaa talvitaivas.

Kokemäenjoen tulvatilanne pysynyt yön jälkeen ennallaan – tehostettua tarkkailua jatketaan

Porin alueen tulvatilanne on tarkastettu kaupungin toimesta tänään aamulla ja tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. Luotsimäenhaaran jääpato Kaarisillan kohdalla on…
Joen jäät hajonneet ja kasautuneet päällekkäin, taustalla punertavia kerrostaloja ja tehdas joen toisella rannalla.

Kokemäenjoen jäät ovat lähteneet liikkeelle – kaupunki nostaa tulvasuojelun varautumistasoa

Sään lauhtumisen aiheuttaman lumien sulamisen ja vesisateiden takia Kokemäenjoen virtaama on suurentunut ja nostanut veden pintaa viikonlopun aikana. Samaan aikaan…
Jokimaisema

Lauhtuva sää on nostanut jokiveden pintaa – Kokemäenjoen tilannetta tarkkaillaan

Viime päivien runsaiden sateiden ja lauhan sään vuoksi Kokemäenjoen virtaama on noussut lähes 500 kuutiometriin sekunnissa. Suuri virtaama nostaa myös…
Kokemäenjoki

Vesistötulvavaara ohi Porissa kuluneen talven osalta

Poriin kohdistuvan vesistötulvavaaran voidaan arvioida olevan ohi tämän talven osalta. Valmiustaso lasketaan perustasolle. Kokemäenjoen jäät ovat lähteneet tai sulaneet paikoilleen…
Talvinen jokiranta

Loppuviikoksi luvassa pakkasta – hyyteen muodostumisesta ei välitöntä vaaraa

Viikonlopun sateiden vuoksi valumavesien määrä Kokemäenjoen vesistöön on lisääntynyt. Suurimpien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ja juoksutukset ovat kuitenkin pysyneet keskimääräisellä tasolla.…