Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen malli on valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Aluehallintovirasto myöntää kunnille lukuvuosittain erityisavustusta hankkeen toteuttamiseen.  

Harrastamisen Porin malli toteutetaan Porin kaupungin sivistystoimialan kulttuuriyksikön, liikunta- ja nuorisoyksikön, ja opetusyksikön yhteisenä hankkeena. Hanketta koordinoidaan lastenkulttuurikeskus Kruunupäästä käsin. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueella toimivien paikallisten taide- ja kulttuuritoimijoiden, urheiluseurojen, yhdistysten, seurakuntien ja yritysten kanssa. 

Pori on saanut avustusta keväälle 2022 Harrastamisen Suomen mallin pilottivaiheessa muodostuneelle Harrastushybridille. Kevään 2021 pilottivaiheeseen saadulle rahoitukselle haettiin lisäaikaa vuoden loppuun, jolloin uusi hankeraha tulee käyttöön keväälle 2022. 

Harrastamisen Porin malli: harrastushybridi

Harrastushybridi tarjoaa harrastuksia Porin alueen koululaisille. Hankkeessa yhdistetään taide, tiede ja liikunta ja tutustutaan näiden eri muotoihin itse tekemisen, toiminnan ja elämysten kautta. Liikunta- ja tiedepainotteisia kokonaisuuksia sipaistaan hienovireisesti taiteella ja liikunta tuodaan toiminnalliseksi osaksi tiede- ja taidetoimintaa. Harrastushybridissä ylitetään esteitä, rikotaan rajoja, yllätetään ja innostetaan osallistujia kokeilemaan ja osallistumaan toimintoihin ennakkoluulottomasti. Harrastekokonaisuudet on suunniteltu OKM:n koululaiskyselyn aineiston perusteella.  

Harrastushybridissä hyödynnetään OKM:n erityistuella vuodesta 2016 alkaen toteutettujen Kärkikerhot ja TaideSortimentti -hankkeiden myötä kehitettyjä hyviä käytäntöjä, kontaktiverkostoja, tietopohjaa ja osaamista koululaisten harrastuskokemuksen laajentamiseksi. Ideana on ollut tutustuttaa osallistujat eri taidemuotoihin; tutussa harrasteryhmässä kynnys osallistua eri taiteenlajeihin on matalampi. Kun aikaisemmin jaksottaminen on liittynyt kulttuurikompetenssin kasvattamiseen, Harrastushybridimalli vie ajatuksen uudelle tasolle ja yhdistää tällä kertaa taiteen, tieteen ja liikunnan eri muotoja. 

Tavoitteena on kehittää yhteistyötä ja luoda yhtä laadukkaita, mielekkäitä ja arvostettuja harrastuksia, kuin perinteisemmät seurojen, taidekoulujen ja yritysten järjestämät harrastukset. Toiminnallamme vastaamme valtakunnallisiin tavoitteisiin siitä, että kaikilla Suomen lapsilla ja nuorilla olisi vähintään yksi mieleinen harrastus. 

Katso Harrastushybridin esittelyvideo YouTubesta.