Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Jokainen tieosakas on velvollinen osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie hänelle tuottaa. Yksityisteiden valitusviranomaisena toimii tielautakunta, jonka tehtäviä Porissa hoitaa tekninen lautakunta.
 

Yksityisteiden avustuskäytäntö

Kunnossapito

Porin kaupunki avustaa raha-avustuksella niitä yksityisteitä, joissa on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja toimiva tiekunta. Avustusprosentti vuonna 2017 oli 34 prosenttia. Yksityistielle, joka on liikenteellisesti ja muutoin merkittävä, kuten esimerkiksi vilkas läpiajotie, avustusprosentti oli 39 prosenttia. Korkeamman avustusprosentin piiriin pääsemistä haetaan tekniseltä lautakunnalta.

Ne yksityistiet, jotka kaupunki on ottanut hoitaakseen (lähinnä Ahlaisten ja Porin maalaiskunnan kuntaliitosten myötä Porin kaupungille tulleet), hoidetaan edelleen kaupungin toimesta. Näillekin teille tullaan perustamaan tiekunnat kaupungin hakemuksesta.

Myös vakituisten linja-autoreittien yksityistieosuudet hoidetaan kaupungin toimesta.

Perusparannus

Porin kaupungin perusparannusavustuksen määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti teknisessä lautakunnassa.

Perusparannusavustukseen oikeuttavia töitä ovat ojien, rumpujen ja siltojen peruskunnostus, tien oikaisu, tien korotus, maakivien poisto, kääntö- ja ohituspaikkojen rakentaminen sekä muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa. Avustuksen saaminen edellyttää, että hankkeen valtioavustusmahdollisuus on selvitetty sekä kustannusarvio ja suunnitelma hankkeesta on toimitettu kaupungille.

Jos valtio avustaa tiekuntaa vähintään 50 prosentilla, on kaupungin avustus noin 20 prosenttia toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 10 000 euroa.

Jos valtio ei avusta tiekuntaa, niin kaupungin avustus on noin 30-40 prosenttia toteutuneista perusparannusmenoista, kuitenkin enintään 5 000 euroa.

Lisäksi rikkoontuneen rumpuputken tilalle kaupunki toimittaa hakemuksesta uuden rumpuputken ja tiekunta suorittaa työn.
 

Tiekunnan perustaminen

Tiekunta voidaan perustaa maanmittaustoimiston yksityistietoimituksessa tai tielautakunnan eli Porissa teknisen lautakunnan toimituksessa. Mikäli tieoikeutta ei ole olemassa koko tien matkalla, tien paikka on vuosien varrella siirtynyt tai tien pysyvä käyttöoikeus on epäselvä, eivät tielautakunnan lain mukaiset toimivaltuudet riitä tiekunnan perustamiseen. Tällöin tielautakunnan on yksityistielain mukaisesti asiaa ratkaisematta osoitettava asianosainen kääntymään maanmittaustoimiston puoleen.

Eli jos tiekunnan perustamishakemus tehdään tekniselle lautakunnalle, kannattaa hakemukseen perustamiskustannusten minimoimiseksi liittää selvitykset tieoikeuksista sekä kopio tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta ja yksiköinnistä. Tämän jälkeen lautakunta lähettää jokaiselle tien osakkaalle kutsun saapua toimitukseen. Itse toimitus on teknisen lautakunnan pitämä erillinen kokous, jonka kustannukset koostuvat noin 1300 euron kokouspalkkioista sekä tuntihinnan mukaan veloitettavista selvitystöistä.

Huomioitavaa on myös, että suuri osa Porin alueen yksityisteistä on erittäin lyhyitä, noin 100-300 metrin pituisia teitä, joille ei välttämättä kannata perustaa omaa tiekuntaa lainkaan, vaan tien hoito tapahtuu parhaiten sopimusperusteella tai perustamalla yhteinen, isompi useammasta tiestä koostuva tiekunta.
 

AVUSTUSANOMUKSET

Vuoden 2019 yksityistieavustusten hakuaika on päättynyt 31.3.2020. 

Vuoden 2020 avustukset tulevat hakuun tammikuussa 2021. 
 

Lisätiedot

Mika Painilainen
hallintopäällikkö
044 701 1778
mika.painilainen@pori.fi