Liikenneturvallisuus

Porissa liikenneturvallisuustyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista.

Liikenneturvallisuuteen pyritään vaikuttamaan sekä liikenneympäristöön kohdistuvilla turvallisuustoimenpiteillä että vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikkumisen valintoihin.

Työtä tehdään laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen liikennesuunnittelu@pori.fi

 • Poliisin, WinNovan sekä kaupungin eri toimialojen edustajista koostuva Porin liikenneturvallisuustyöryhmä on nimetty kaupunginhallituksen toimesta vuonna 1998. Toukokuussa 2019 työryhmän nimeksi muutettiin Viisaan liikkumisen työryhmä ja sen kokoonpanoon lisättiin muun muassa Satakunnan ammattikorkeakoulun ja Porin Polkupyöräilijät ry:n edustajat.

  Työryhmän tehtävänä on viisaan ja turvallisen liikkumisen edistäminen Porissa eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön sekä liikenneturvallisuuden edistäminen. Keskeinen työ tehdään osana toimialojen perustoimintaa.

  Viisaan liikkumisen työryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.

 • Liikennealan ammattilaisista koostuva Porin liikennefoorumi on toiminut vuodesta 1996 lähtien.

  Foorumin tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja -ympäristön kehittäminen sekä liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Foorumissa on Porin ja Ulvilan kaupunkien liikenneasiantuntijoiden lisäksi edustus poliisista, ELY-keskuksesta, Ajovarmasta, autokouluyhdistyksestä, Linja-autoliitosta sekä kuorma- ja taksiautoilijoilta.

  Liikennefoorumi kokoontuu joka toinen kuukausi.

 • Liikenneturvallisuusaloitteen Porin kaupungille voi tehdä lähettämällä vapaamuotoisen ehdotuksen sähköpostitse osoitteeseen liikennesuunnittelu@pori.fi .

  Ehdotuksessa tulee olla liitteenä hakijan yhteystiedot ja selkeä osoite tai karttaesitys, mihin toimenpidettä toivotaan sekä perustelut ehdotukselle.

  Aloitteen käsittelyä nopeuttaa, jos sen allekirjoittajina on useampia ihmisiä, esimerkiksi kaikki kadun asukkaat, tai se tehdään kiinteistö- tai kyläyhdistyksen nimissä.

 • Liikenneturvallisuustyötä tehdään Porin seudulla myös seudullisena yhteistyönä.

  Kaksi kertaa vuodessa kokoontuu Porin seudun liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa ovat edustajat Harjavallasta, Huittisista, Kokemäeltä, Merikarvialta, Nakkilasta, Pomarkusta, Porista, Ulvilasta sekä Satakuntaliitosta, Liikenneturvasta, Satakunnan pelastuslaitokselta ja Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Työryhmää vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

  Viimeisin Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2013. Liikenneonnettomuuksia tilastoidaan myös seudullisesti.

 • Selkeä nopeusrajoitusjärjestelmä sekä sitä tukevat toimenpiteet ajonopeuksien hillitsemiseksi ovat tehokkaimpia liikenneturvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä.

  Alhaisemmalla ajonopeudella autoilijalla on aina paremmat mahdollisuudet reagoida yllättäviin tilanteisiin. Korkeat nopeudet puolestaan lisäävät onnettomuusriskiä ja pahentavat onnettomuuden seurauksia. Alueellisilla nopeusrajoituksilla ja niitä tukevilla toimenpiteillä voidaan vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia erityisesti taajamassa, jossa on paljon jalankulku- ja polkupyöräliikennettä.

  Ajonopeuksien valvonta kuuluu poliisille.

  Nopeusrajoitukset löytyvät palvelukartalta. Nopeusrajoitukset pääsee valitsemaan karttapohjan vasemmasta yläkulmasta kohdasta ”Karttatasot”.

  Nopeusrajoituksiin tulee vuosittain joitakin muutoksia. Voimassa on aina se nopeusrajoitus, joka on merkitty liikennemerkein maastoon.

 • Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää voittoa tavoittelematon Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Säätiön ovat perustaneet liikenneturvallisuuden edistämiseksi Porin ja Rauman kaupungit, toimialueen kunnat sekä Satakunnan Autokouluyhdistys, Suomen Autokoululiitto, Autoliitto ja Satakunnan Urheiluautoilijat. Rata on Traficomin hyväksymä.

  Yhteystiedot

  Porin-Rauman ajoharjoittelurata

  Sorttiasemantie 65, 28580 Pori
  ma-to klo 8-16 (viikonloppujen tilauksissa sopimuksen mukaan)

  Tiedustelut ja ajanvaraukset
  0500 591 017