NOAH-tulvanhallintaprojekti

Interreg Baltic Sea -ohjelma: Itämeren suojelu käsittelemättömiltä jätevesipäästöiltä kaupunkialueiden tulvatilanteissa.


BRS NOAH: tammikuu 2019- joulukuu 2021.
BRS NOAH-hanke tullut päätökseen tammikuussa 2021


NOAH-hankkeen toimet ja tulokset on julkaistu NOAH-konseptin käsikirjassa sekä pilotti kaupunkikohtaisissa esittelyvideoissa. Videot koostuvat NOAH-hankkeen viitekehysten esittelystä, NOAH:n toimien esittelystä, NOAH Extreme Weather Layer- työkalun yleiskatsauksesta ja lopuksi yhteenvedosta NOAH-projektin vaikutuksista ja tuloksista.
Lisätietoa ja materiaalia löytyy hankkeen nettisivuilta.

Tulvat lisäävät Itämeren kuormitusta


Ilmastonmuutos lisää säävaihteluja voimistaen kuivia jaksoja ja rankkasateita Itämeren alueella. Kaupunkien hulevesijärjestelmien mitoitus ei ole tulevaisuudessa enää riittävä, ja siksi tulvat ovat yleistymässä tiheään asutuilla alueilla. Tulvien lisääntyminen lisää riskiä jätevesien pääsemisestä vesistöön käsittelemättömänä. Jäteveden mukana vesistöön pääsee ravinteita, vaarallisia aineita ja patogeenisia mikrobeja, jotka ovat haitaksi ihmiselle ja ympäristölle.

Kokonaisvaltainen suunnittelu ja mukautuva hulevesijärjestelmä


Kaupunkialueiden hulevesitulvia voidaan estää uudistuvalla ja kaukonäköisellä suunnittelulla ja ilmastomuutokseen sopeutuvalla järjestelmällä. NOAH-hanke on koonnut yhteen yhdeksän kaupunkia ja vesilaitosta, seitsemän akateemista tutkimuslaitosta sekä kaksi kattojärjestöä kuudesta maasta Itämeren ympäriltä. NOAH:n tavoitteena on luoda konsepti kokonaisvaltaiselle suunnittelulle ja toteuttaa kehittynyt suunnittelutyökalu kaupunkiympäristöihin. Kokonaisvaltainen suunnittelu yhdistää hulevesien hallinnan ja maankäytön suunnittelun. Ne yhdistettynä aikaisempaa sopeutuvampiin viivyttäviin kuivatusjärjestelmiin luovat edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen.

Kohti terveellisempää ja puhtaampaa Itämerta


NOAH:ssa kehitettävä toimintatapa on helppo mukauttaa kaikkiin Itämeren ympärillä sijaitseviin kaupunkialueisiin. NOAH:n konseptin toteutuminen voisi vähentää Itämereen pääsevien epäpuhtauksien määrän jopa puoleen nykyisestä. Toiminnan vakiintuminen jokapäiväisiin käytäntöihin kaupunkien ja vesilaitosten organisaatioissa johtaa kohti terveellisempää ja puhtaampaa Itämeri!