Esiopetus

Kirjastopolku | esiopetus: mediasatutunnit

Kirjastopolku alkaa esikoulussa, josta vieraillaan lähimmässä kirjastossa tai kirjastoautossa. Esikoululaisille tarjotaan toiminnallisia satutunteja sekä leikkiin ja kokeilemiseen perustuvia mediatyöpajoja. Jokaiselle esikouluryhmälle on määritelty oma yhteistyökirjasto. Mikäli kirjastoon on vaikea päästä, voidaan vierailu korvata kirjastolaisen vierailulla esikoulussa. Tuokion kesto on noin 60 minuuttia (kirjastoautossa n. 45 minuuttia). Suositus ryhmäkooksi on 10-15 lasta.

Mediasatutunnit

Kirjasto on yhteydessä päiväkoteihin ja sopii vierailuista.

Eskarilaisen tavoitteita kirjastopolulla:
•    tutustua tarinoiden maailmaan kuunnellen ja kokien
•    tutustua lukutaidon eri osa-alueisiin (esim. kuvanlukutaito)
•    tutustua kirjastoon tai kirjastoautoon paikkana ja oppia miten siellä toimitaan
•    tutustua eri medioihin

Lisätietoja-osioon on koottu vinkkejä ja oppimispelejä, joita voi hyödyntää esiopetuksessa.