Opiskelu lukiossa

Lukio on kurssimuotoinen vuosiluokaton yleissivistävä koulu, joka rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukion tarkoituksena on antaa yleissivistävää opetusta ja valmistaa jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisen koulutuksen ylioppilaspohjaisilla linjoilla.

Lukio-opintojen työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä valtakunnallisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Sen avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Lukuvuosi ja kurssit

  • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon.
  • Oppiaineita opiskellaan jaksoissa 38 oppitunnin laajuisilla kursseilla.
  • Oppiaineen oppimäärä koostuu yhdestä tai useammasta kurssista.
  • Lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia.
  • Lukio suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa.

Opetussuunnitelmat

Porin lukiossa on käytössä uusi Porin lukion opetussuunnitelma sekä kaksi vanhaa opetussuunnitelmaa. Näihin pääsee tutustumaan tästä.

Kielivalikoima Porin lukiossa

Porin lukiossa on toisen kotimaisen kielen, ruotsin, lisäksi mahdollista opiskella seuraavia vieraita kieliä: englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä, latina, italia, japani ja kiina.

Lukiodiplomit

Porin lukiossa on mahdollisuus suorittaa kaikkia valtakunnallisia taito- ja taideaineiden lukiodiplomeita:

Tarkemmat tiedot lukiodiplomin suorittamisesta lukion sivuilla. Opetushallitus vahvistaa vuosittain lukiodiplomien suoritusohjeet.