Opiskelu lukiossa

Lukio on kurssimuotoinen vuosiluokaton yleissivistävä koulu, joka rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Lukion tarkoituksena on antaa yleissivistävää opetusta ja valmistaa jatko-opintoihin yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja ammatillisen koulutuksen ylioppilaspohjaisilla linjoilla.

Lukio-opintojen työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä valtakunnallisen ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Sen avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelmien mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden.

Lukuvuosi ja kurssit

  • Lukion lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon
  • Oppiaineita opiskellaan jaksoissa 38 oppitunnin laajuisilla kursseilla
  • Oppiaineen oppimäärä koostuu yhdestä tai useammasta kurssista
  • Lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia
  • Lukio suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa.

Kielivalikoima Porin lukioissa

Porin lukioissa on toisen kotimaisen kielen, ruotsin, lisäksi mahdollista opiskella seuraavia vieraita kieliä: englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä, latina, italia, japani ja kiina

Lukiodiplomit

Porin kaupungin lukioissa on mahdollisuus suorittaa kaikkia valtakunnallisia taito- ja taideaineiden lukiodiplomeita:

Tarkemmat tiedot lukiodiplomin suorittamisesta lukioiden omilla sivuilla.
Opetushallitus vahvistaa vuosittain lukiodiplomien suoritusohjeet.