Esiopetus

Esiopetus on lakisääteinen ja tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Jos lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa, häntä ei tarvitse erikseen hakea esiopetukseen. Perhepäivähoidossa oleville haetaan sisäistä siirtoa sähköisen asioinnin kautta. 

Maksuttoman esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa eli noin neljä tuntia päivässä. Esiopetuksessa olevalle lapselle voidaan hakemuksesta myöntää matkaetu, jos vaadittavat ehdot täyttyvät.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan sitä päivähoitohakemuksella. Tuolloin esiopetus tapahtuu päiväkotien kokopäiväryhmissä. Varhaiskasvatuksesta peritään varhaiskasvatusmaksu perheen tulojen ja hoidon laajuuden mukaan.

Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Huoltajan vastuulla on, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta voi antaa myös kotona. Virallisen esiopetusjärjestelmän ulkopuolella annettava esiopetus katsotaan perusopetuksen tavoin kotiopetusta vastaavaksi.