Elinvoima- ja ympäristölautakunta

Päätöslista 15.9.2021

§ 166 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 167 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Hildén ja Kimmo Hohkala (Varalla Sanna Grönmark). Pöytäkirja tarkastetaan 17.9.2021.

§ 168 Elinvoima- ja ympäristölautakunta
Merkittiin tiedoksi.

§ 169 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan syksyn 2021 kokousajat
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 170 Läsnäolo-oikeus elinvoima- ja ympäristölautakunnan kokouksissa
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 171 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Henkilöstösuunnitelma vuosille 2022-2025 sekä vuoden 2022 koulutussuunnitelma
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 172 Elinvoima- ja ympäristötoimiala, talousarvio vuodelle 2022
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 173 Kaupunkikehittämisen kärkikohteet ja toimintamalli
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 174 Rakennusvalvonnan kehittäminen, Lupapisteen sopimuksen uusiminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 175 Pysäköinninvalvontajärjestelmän valinta ja hankinta
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 176 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto ympäristöterveydenhuollon mukaan ottamisesta hyvinvointialueen valmisteluun
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 177 Elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto palvelukeskus Himmelin kehittämisestä
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 178 Kaupungineläinlääkärin viran täyttäminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 179 Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, valitus lakimiehen työsuhteeseen ottaminen koskevasta päätöksestä
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 180 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry.
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 181 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Porin Seudun Työttömät ry
Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

§ 182 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Ars Pori Megastore
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 183 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Seuracup-finaali, C-sarja
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 184 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Keilailun Seniorien SM2021 kilpailut
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 185 Tapahtuma-avustuksen myöntäminen, Populaarimusiikin kulttuuriperintö - seminaarin iltatapahtuma
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 186 Toiminta-avustuksen käyttötarkoituksen muuttaminen
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 187 Elinvoima- ja ympäristötoimialan lausunto: Porin luontopalveluille kehittämisstrategia, valtuustoaloite, SDP valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Erno Välimäki
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 188 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset
Merkittiin tiedoksi