Jätehuoltojaosto

PÄÄTÖSLISTA 30.3.2022

 

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Viitala ja Karoliina Tala (varalla Sini Solala).

Pöytäkirja tarkastetaan 04.04.2022.

 

§ 3 Läsnäolo-oikeus jätehuoltojaoston kokouksissa

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

§ 4 Jätehuoltojaosto

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 5 Jätehuoltojaoston toimivalta

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 6 Jätehuoltoviranomaisen talousraportti tammi-helmikuu 2022

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 7 Seudullinen jätehuoltoyhteistyö ja yhtiöittämishanke

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 8 Jätehuoltojaoston seuraava kokous

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.