Jätehuoltojaosto

PÄÄTÖSLISTA 10.3.2020

§ 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne-Marie Paasimäki ja Silja-Riitta Suonpää. Pöytäkirja tarkastetaan 12.3.2020.

§ 3 Jätehuoltoviranomaisen talouden toteutuma vuonna 2019
Merkittiin tiedoksi.

§ 4 Jätemaksujen kohtuullistamisen periaatteet
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 5 Tiedoksi merkittävät asiat
Merkittiin tiedoksi.