Asuminenjaymparisto_liikenne_veneilyjavenepaikat1600x757.jpg

Porin veneilykausi käynnistyy – vesiskoottereille uusi laskupaikka Luotsinmäelle

Porin kesän 2023 veneilykautta on käynnistelty kesäkuun alkupäivinä vaihtelevassa säässä. Venelaitureiden asennustyöt on pääosin tehty ja vierasvenelaituri on tuotu tutulle paikalleen Porin sillan viereen. Jokikeskuksen työmaa tuo vielä tänä kesänä muutoksia Etelärannan veneilypalveluiden järjestämiseen ja kulkureitteihin. Vesiskoottereiden vesillelasku tapahtuu jatkossa Jokisatamantieltä, ja myös imutyhjennyslaituri siirtyy Etelärannasta Luotsinmäkeen.

Asuminenjaymparisto_liikenne_veneilyjavenepaikat1600x757.jpg

Porin kaupungilla on yhteensä noin 1400 venepaikkaa keskustan Jokisatamassa ja Meri-Porin alueella. Lisäksi kaupungilla on soutuvenepaikkoja Kullaan Joutsijärvellä. Vapaana oleviin venepaikkoihin voi tutustua sähköisessä varauspalvelussa.

– Venepaikat vuokrataan yhdeksi veneilykaudeksi kerrallaan ja nykyiset asiakkaat ovat uusineet varauksensa kevään aikana. Jäljellä olevat paikat ovat sähköisessä palvelussa vapaasti kaikkien halukkaiden varattavissa. Jokisataman osalta on täyttä, mutta Meri-Porissa vapaita paikkoja on vielä esimerkiksi Reposaaren satamissa, kertoo palvelupäällikkö Heikki Tuominen.

Jokikeskuksen työmaalla vaikutuksia kesän veneilypalveluihin – vierasvenelaituri käytössä läpi kesän

Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen työt jatkuvat Etelärannassa syksyyn asti. Kulku laivaravintola Porinnaan ja vesibussialus Charlotalle tapahtuu Porin sillan päädystä portaita pitkin sekä Porin sillan alikulun kautta. Jokikeskuksen työmaa-alue on rajattu aidoilla, ja ulkopuolisten liikkuminen työmaalla on ehdottomasti kiellettyä. Myös Etelärannan liikenteen tilapäisjärjestelyt ovat edelleen voimassa.

– Jokikeskuksen työt ovat hyvässä vauhdissa. Kaikki paalutustyöt sekä vanhan ja uuden tukimuurin liitoskohta saadaan tämänhetkisen arvion mukaan valmiiksi juhannukseen mennessä. Työmaalla on käynnissä useita erilaisia työvaiheita, jotka jatkuvat syksyyn 2023 asti, sanoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva Sanna Välimäki.

Jokikeskuksen rakennustöistä johtuen Etelärannan venesataman laiturit A, B ja C sijoitetaan tänä kesänä viime vuoden tapaan Pohjoisrantaan. Kirjurin kesäravintolan vieressä sijaitseva pieni pistäytymislaituri on ollut viime vuosina vähäisellä käytöllä, joten myös se siirretään täksi kesäksi Pohjoisrantaan.

– Pistäytymislaiturin siirron myötä saamme Pohjoisrantaan tarvittavia lisäpaikkoja muutamalle Taavi-sillan asiakkaalle, joiden venepaikat poistuvat Jokikeskuksen työmaan vuoksi väliaikaisesti käytöstä, toteaa maastotyöpäällikkö Olli-Pekka Ihalainen.

Etelärannassa sijaitseva kaupungin vierasvenelaituri on normaalisti käytössä, ja esimerkiksi kesän suurtapahtumien ajaksi laituripaikkoja voi varata palvelupiste Porinasta joko puhelimitse, sähköpostilla tai poikkeamalla paikan päällä toimistolla osoitteessa Yrjönkatu 13. Vierasvenelaituri on maksullinen 1.7.–15.8. välisenä aikana, mutta muina aikoina sitä voi käyttää maksutta ja ilman ennakkovarausta enintään 24 tunnin ajan kerrallaan. Vierasvenelaiturin peruspalveluihin kuuluvat sähkö, vesi sekä jätehuolto. Viime vuodesta poiketen vanhan rantamakasiinirakennuksen wc-tilat eivät ole tänä kesänä käytettävissä.

Kaupungin matonpesupaikkojen vedet on kytketty päälle, ja pesupaikkojen vesihanat ovat auki aina Porin päivään asti päivittäin kello 6–22. Pormestarinluodon matonpesupaikan vieressä tehdään vielä muutaman päivän ajan Porin Veden saneeraustöitä, joiden aikana matonpesupaikkaa ei turvallisuussyistä voi käyttää. Pormestarinluodon matonpesupaikan arvioidaan palautuvan käyttöön tiistaina 6. kesäkuuta.

Karjarannan asuntomessualueen ja Hevosluodon yhdistävä Niittäjänsilta asennettiin paikoilleen kaksi viikkoa sitten. Sillan pohjoispään kulkureitti on muuttunut siten, että Melamajavien tukikohta on aidattu ja jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan jatkossa tukikohdan takaa uutta tieosuutta pitkin. Myös Polsanluodon lossi ja Lanajuovan rannan melontalaituri ovat tulleet kesäksi tutuille paikoilleen.

Vesiskoottereille uusi laskupaikka Jokisatamantielle

Luotsinmäen keskuspuhdistamon viereen Jokisatamantien varteen on valmistunut tänä keväänä uusi vesiskoottereiden ja pienveneiden laskupaikka. Laskupaikan toteuttamisesta jätettiin viime vuonna valtuustoaloite.

– Aikaisemmin vesiskoottereita on laskettu vesille Karjarannan ja Aittaluodon veneenlaskupaikoilta. Keskustan alueen vesiliikenteen nopeusrajoitus on 10 kilometriä tunnissa, ja vesiskoottereilla ajettaessa nopeusrajoitukset ovat helposti ylittyneet. Uuden laskupaikan ympäristössä ei ole ennalta määriteltyjä nopeusrajoituksia, joten se sopii tähän tarkoitukseen aiempia paikkoja paremmin, toteaa infran kunnossapidon esimies Ismo Ahonen.

Uusi laskupaikka on kunnostettu vanhan sorapintaisen laskuluiskan paikalle. Alueella on raivattu puustoa, uusittu tiepohjaa sekä sorastettu uusi liittymä. Laskupaikalle johtava rantatie on kunnostettu ja sen toiseen päähän on rakennettu uusi liittymä, joka helpottaa trailerin kanssa liikkumista. Laskupaikan yhteyteen mahtuu pysäköimään enintään kaksi ajoneuvoyhdistelmää kerrallaan. Laskupaikan yhteydessä ei ole erillistä venelaituria, eikä alue sovellu veneiden talvisäilytykseen. Myös veneiden septitankkien tyhjennys onnistuu tänä kesänä Luotsinmäellä, kun Etelärannan imutyhjennyslaituri siirretään vesiskoottereiden laskupaikan yhteyteen Jokisatamantielle. Imutyhjennyslaituri on käytössä veneilykaudella ja se on tarkoitettu kaikkien veneilijöiden käyttöön.

Lisätietoa veneilystä ja venepaikoista löydät täältä.