Kallon majakka ja luotsiasema kuvattuna Reposaaren suunnasta. Etualalla Reposaaren takarannan kivikkoinen ranta.

Kaavoja nähtävillä

Porin kaupunkisuunnittelun nähtävillä olevat asiakirjat ovat esillä kuulutusten mukaisesti Palvelupiste Porinassa (uusi osoite on Yrjönkatu 13) ja kaupunkisuunnittelun nettisivuilla.

Kallon majakka ja luotsiasema kuvattuna Reposaaren suunnasta. Etualalla Reposaaren takarannan kivikkoinen ranta.

Kaavoista voi esittää kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana. Kaavan kuulutukset löytyvät kunkin kaavan sivulta Lisätietoja-kohdasta.

Asemakaavoja ehdotusvaiheessa Liinaharjassa, Finpyyssä ja Lotskerissa

Liinaharjan asemakaavaehdotuksessa 609 1746 esitetään muutettavaksi muun muassa asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialue rivitalojen ja asuinpientalojen korttelialueeksi. Samalla korttelialuetta laajennetaan Vehnäpellon alueelle.

Finpyyn asemakaavaehdotuksessa 609 1728 alueiden käyttötarkoituksia järjestellään siten, että korttelin 20 tontille 5 voidaan rakentaa autotalli, poistetaan tarpeeton yhteiskäyttöinen korttelialue sekä järjestetään kulkuyhteys Härkämäenpolulta Härkäpuistoon.

Lotskerin asemakaavehdotus (myös kaupunginosat Isosanta, Toejoki ja Hyvelänviiki) 609 1748 luo edellytykset kiertoliittymän toteuttamiseen nykyisen maantie 2660 ja Lounatuulentien/Pohjoisväylän risteykseen. Kaavalla parannetaan pääkatuverkon liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Edellämainitut kaavat ovat nähtävillä 31. elokuuta asti.

Yyterinniemen osayleiskaavaluonnoksen aineistot nähtävillä

Osayleiskaava ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehitystä noin 20 vuotta eteenpäin. Kaavan asiakirjat ovat nähtävillä 3. syyskuuta asti. Kaavasta järjestetään yleisötilaisuus Kyläsaaren koululla 17. elokuuta kello 18. Mikäli koronatilanne estää yleisötilaisuuden järjestämisen, kaava esitellään kaupunkisuunnittelun YouTube-kanavalla.

Osayleiskaavaluonnoksessa esitetään alueita muun muassa asumiselle, palveluille, työpaikoille, viher- ja virkistysalueille sekä liikenteelle. Luonnoksen laatimisessa on hyödynnetty laajasti erilaisia selvityksiä ja aineistoja.  

Kaavan sivulla on kuvattu osayleiskaavan tähänastiset vaiheet. Sivun Lisätietoja-kohdasta löytyvät luonnosvaiheen aineistot koottuna.

Seuraa kaavoitusta

Nähtävänä nyt -sivulla esillä ovat aina nähtävillä olevat asemakaavat, ranta-asemakaavat ja yleiskaavat. Edellisten kaavojen lisäksi nyt nähtävillä ovat Peittoon asemakaavaluonnos 17. elokuuta asti ja Karjarannan asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23. heinäkuuta asti.

 

 


Kallon majakka ja luotsiasema kuvattuna Reposaaren suunnasta. Etualalla Reposaaren takarannan kivikkoinen ranta.