Satasairaala

Tiilimäen, Päärnäisten ja Mikkolan kaavoja nähtäville

Vireillä olevien asemakaavojen muutosten rajaukset, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä nähtävillä olevat asemakaavaluonnokset ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 29.11. - 12.12.2018.

Satasairaala

Tiilimäen (Satasairaala/Satakunnan keskussairaala) asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella varaudutaan tuleviin rakennushankkeisiin ja pysäköintialueen laajennukseen. Asemakaavaluonnos 609 1698 on esillä samanaikaisesti tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa.

Päärnäisissä (Lujakumi) muutetaan liiketontteja asuinkäyttöön. Asemakaavaluonnos 609 1721 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat esillä samanaikaisesti (vireilletulo- ja luonnosvaihe).  

Mikkolan kaupallisen keskuksen asemakaavaluonnoksella 609 1717 tutkitaan mahdollisuutta siirtää voimajohtolinjaa ja lisätä rakennusoikeutta Prisman tontilla. 

Tutustu kaava-asiakirjoihin linkeistä.

 


Satasairaala