Kerhotoiminta

Koulujen kerhotoiminnan tavoitteena on saada aikaan monipuolista oppilaan kasvua tukevaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhotoiminta on oppilaalle vapaaehtoista.

Koulujen kerhotoimintaa kehitetään siten, että toiminnan piiriin saadaan myös niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole muuten mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Näin pyritään siihen, että jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus ainakin yhteen kerhoharrastukseen. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan järjestämisessä kolmannen sektorin, koulun muiden sidosryhmien ja eri hallintokuntien osaamista.

Kerhotoiminnan tavoitteet:

  • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
  • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
  • mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
  • mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
  • luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
  • lasten ja nuorten kannustaminen oman kulttuurin tuottamiseen
  • mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
  • harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisten harrastusten edistäminen.

Yhteystiedot
Kerhotoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä kerhotoiminnan koordinaattoriin. Kerhotoiminnan koordinaattori on Tiina Tenho, | tiina.tenho@pori.fi |, puh. 044 701 5152.

Koulukohtaiset kerhot löytyvät koulujen kotisivuilta.

Harrastamisen Porin malli

Harrastamisen Porin malli toteutetaan sivistystoimialan kulttuuri, liikunta ja nuoriso sekä opetus -yksiköiden yhteisenä hankkeena. Harrastamisen Porin malli liittyy valtakunnalliseen Harrastamisen Suomen malli -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Harrastustarjonta Porin kaupungissa valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan. Toimivat kokonaisuudet rakennetaan ja suunnitellaan koulujen ja harrastuksia tuottavien tahojen kanssa yhteistyössä.