Vuokrattavat koulutilat

Yleistä tietoa koulutilojen vuokrauksesta

Koulujen tilat (liikuntatiloja lukuun ottamatta) varataan koulun rehtorilta. Vanhempainyhdistykset, koulun kerhotoiminta sekä sivistystoimialan omat yksiköt saavat tilat käyttöönsä veloituksetta. Rehtori voi myös erikseen koulun toimintaan läheisesti liittyvissä tilaisuuksissa harkintansa mukaan alentaa käyttömaksua enintään 50 %.

Koulujen liikuntatilojen vuokraus tapahtuu aina sivistystoimialan tilavarausten kautta (tilavaraus@pori.fi) ja hinnoittelu perustuu sivistyslautakunnan vahvistamaan liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoon.

Koulujen tilavuokriin kuulumattomista vahtimestari- ja muista käyttäjäpalveluista, esimerkiksi järjestyksenvalvonta, kaluston siirrot, erikoislaitteiden käyttö, tarkistussiivoukset, ateriapalvelut, veloitetaan erikseen. Erikoisluokkien aineiden ja tarvikkeiden käytöstä ja korvauksista rehtori sopii erikseen vuokraajan kanssa. Lisäksi majoituskäytössä käyttäjä maksaa käyttämiensä saniteettitarvikkeiden ja -aineiden (muun muassa wc- ja käsipaperit) kustannukset.

Tilan käyttäjä velvoitetaan noudattamaan koulun järjestyssääntöä ja koulun rehtorin antamia erillismääräyksiä. Käyttäjä vastaa varatulla ajalla tilan järjestyksestä ja tilalle aiheutuneista vahingoista. Kiinteistöön ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista peritään täysi korvaus.

Koulutilojen käyttömaksut eivät koske liikuntayksikön myöntämiä ilta- ja viikonloppukäytön salivuoroja.

Ohje tilapäisen majoituksen järjestämiseen koulutiloissa

Tilojen vuokraaja huolehtii aina tarvittavista ilmoituksista ja luvista.

 • Tulosta Koulujen huoneistoanomus (pdf) -lomake ja täytä koulukohtaiset tiedot. Huom! Jokaisesta anottavasta koulusta on täytettävä oma anomus. Anomus lähetetään skannattuna sähköpostiliitteenä tilapäismajoituskäyttöön anottavan koulun rehtorille. Koulujen rehtorien ajantasaiset yhteystiedot löydät Porin kaupungin Koulut ja palvelut -verkkosivulta.
 • Pelastuslaitoksen tilapäisen majoituksen ohje, pelastussuunnitelmalomake sekä koulumajoituksissa edellytettävät turvallisuusasiat löytyvät Pelastuslaitoksen Ilmoitus tilapäismajoituksesta -verkkosivulta.
 • Vuokraaja toimittaa koulukohtaisen, tilapäistä majoittautumista koskevan pelastus- ja turvallisuussuunnitelman Satakunnan pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
 • Jos teet Poliisille ilmoituksen yleisötilaisuudesta (Yleisötilaisuudet – Poliisi), mainitse ilmoituksessa järjestäväsi myös tilapäistä majoittautumista koulutiloissa.
 • Vuokraaja vastaa viranomaisilmoitusten, -lupien ja -katselmusten mahdollisista kustannuksista.

Koulutilojen käyttömaksut 1.7.2021 alkaen (Sivistyslautakunnan päätös 8.6.2021 § 157)

Ulkopuolisen käytön käyttömaksut (alv 0 %). Hintoihin lisätään alv 10 % tai 24 % käyttötarkoituksen mukaan:

Käyttäjäryhmä 1: yhdistykset, muut yleishyödylliset yhteisöt, yksityistilaisuudet, joissa ei kaupallista sisältöä

 • Luokkatilat 7 €/tunti
 • Erityistilat laitteineen 9 €/tunti; luentosalit, auditoriot sekä erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
 • Liikuntatilat, vuokraus sivitystoimialan tilavarausten kautta
 • Ruokasali 23 €/tunti
 • Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
 • Koulumajoitus; yöpymisvuorokausi 4 €/henkilö, vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Käyttäjäryhmä 2: yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset tilaisuudet (ei pääsymaksua)
Pääsymaksullisissa kaupallisissa tilaisuuksissa noudatetaan käyttäjäryhmän 2:n hinnoittelua 50 %:lla korotettuna.

 • Luokkatilat 8 €/tunti
 • Erityistilat laitteineen 10,50 €/tunti; luentosalit, auditoriot sekä erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
 • Liikuntatilat, vuokraus sivistystoimialan tilavarausten kautta
 • Ruokasali 34,50 €/tunti
 • Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
 • Koulumajoitus; yöpymisvuorokausi 6 €/henkilö, vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Itätuulen koulun käyttömaksut 1.7.2021 alkaen

(hinnat sisältävät alv:n käyttötarkoituksen mukaan 10 % liikunta, muut 24 %)

Liikuntasali Aalto (muu kuin koulun käyttö, vuokraus tilavarausten kautta):

 • iltakäytön vuorot 30 €/tunti
 • turnaukset ja ottelutapahtumat 50 €/tunti
 • kaupalliset ja muut tapahtumat (konsertit, muut tapahtumat) 110 €/tunti/ tai 2640 €/vrk
 • liikuntasalin yhteydessä olevan ravintolatilan vuokra 20 €/tunti

Yhteisötila Salonki

 • kello 18 alkaen ja viikonloppuisin 15 €/tunti, muuten koulutilojen käyttömaksujen mukaisesti.
 • yhteisötila on vuokrattavissa yksityishenkilöille sekä yrityksen, yhdistyksen tai yhteisön edustajille arkisin kello 18.00–21.30. Perjantaisin Salonki on varattavissa kaikille avoimena teemapäiväperiaatteella monimuotoiseen yhdessä tekemiseen ja olemiseen kello 13.00–18.00 Yhteisötilan vuokraukset Itätuulen kirjaston kautta tällä vuokrauslomakkeella. Varatut vuorot TimmissäHuomio! Salongin vuokraaminen on mahdollista arkisin kello 18.00–21.30 välisenä aikana.

Koulun muut tilat

 • koulun muiden tilojen käyttömaksuissa noudatetaan soveltuvin osin sivistyslautakunnan 8.6.2021 § 157 päättämiä koulutilojen käyttömaksuja