Vuokrattavat koulutilat

Koulutilojen vuokrausohje

Koulujen tilat, liikuntatiloja lukuun ottamatta, varataan koulun rehtorilta. Vanhempainyhdistykset, koulun kerhotoiminta sekä sivistystoimialan omat yksiköt saavat tilat käyttöönsä veloituksetta. Rehtori voi myös erikseen koulun toimintaan läheisesti liittyvissä tilaisuuksissa harkintansa mukaan alentaa käyttömaksua enintään 50 %.

Koulujen liikuntatilojen vuokraus tapahtuu aina sivistystoimialan tilavarausten kautta (tilavaraus@pori.fi) ja hinnoittelu perustuu sivistyslautakunnan vahvistamaan liikunta- ja nuorisoyksikön hinnastoon.

Koulujen tilavuokriin kuulumattomista vahtimestari- ja muista käyttäjäpalveluista, esimerkiksi järjestyksenvalvonta, kaluston siirrot, erikoislaitteiden käyttö, tarkistussiivoukset, ateriapalvelut, veloitetaan erikseen. Erikoisluokkien aineiden ja tarvikkeiden käytöstä ja korvauksista rehtori sopii erikseen vuokraajan kanssa. Lisäksi majoituskäytössä käyttäjä maksaa käyttämiensä saniteettitarvikkeiden ja –aineiden (muun muassa wc- ja käsipaperit) kustannukset.

Tilan käyttäjä velvoitetaan noudattamaan koulun järjestyssääntöä ja koulun rehtorin antamia erillismääräyksiä. Käyttäjä vastaa varatulla ajalla tilan järjestyksestä ja tilalle aiheutuneista vahingoista. Kiinteistöön ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista peritään täysi korvaus.

Koulutilojen käyttömaksut eivät koske liikuntayksikön myöntämiä ilta- ja viikonloppukäytön salivuoroja.

Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista.

 • Vuokraaja toimittaa lupahakemuksen sähköisesti Porin kaupungin rakennusvalvontaa lupapiste.fi-palvelun kautta viimeistään 21 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
 • Tilapäisen majoituksen luvanhakuohje löytyy tästä linkistä.
 • Vuokraaja toimittaa pelastussuunnitelman Satakunnan pelastuslaitokselle viimeistään 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
 • Pelastuslaitoksen tilapäisen majoituksen ohje, pelastussuunnitelmalomake sekä koulumajoituksissa edellytettävät turvallisuusasiat löytyvät tästä linkistä.
 • Vuokraaja vastaa viranomaislupien ja –katselmusten mahdollisista kustannuksista.

Koulutilojen käyttömaksut 1.7.2021 alkaen (Sivistyslautakunnan päätös 8.6.2021 § 157)

Ulkopuolisen käytön käyttömaksut (alv 0 %). Hintoihin lisätään alv 10 % tai 24 % käyttötarkoituksen mukaan:

Käyttäjäryhmä 1: yhdistykset, muut yleishyödylliset yhteisöt, yksityistilaisuudet, joissa ei kaupallista sisältöä

 • Luokkatilat 7 €/tunti
 • Erityistilat laitteineen 9 €/tunti; luentosalit, auditoriot sekä erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
 • Liikuntatilat, vuokraus sivitystoimialan tilavarausten kautta
 • Ruokasali 23 €/tunti
 • Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
 • Koulumajoitus; yöpymisvuorokausi 4 €/henkilö, vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Käyttäjäryhmä 2: yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset tilaisuudet (ei pääsymaksua)
Pääsymaksullisissa kaupallisissa tilaisuuksissa noudatetaan käyttäjäryhmän 2:n hinnoittelua 50 %:lla korotettuna.

 • Luokkatilat 8 €/tunti
 • Erityistilat laitteineen 10,50 €/tunti; luentosalit, auditoriot sekä erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
 • Liikuntatilat, vuokraus sivistystoimialan tilavarausten kautta
 • Ruokasali 34,50 €/tunti
 • Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
 • Koulumajoitus; yöpymisvuorokausi 6 €/henkilö, vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Itätuulen koulun käyttömaksut 1.7.2021 alkaen

(hinnat sisältävät alv:n käyttötarkoituksen mukaan 10 % liikunta, muut 24 %)

Liikuntasali (muu kuin koulun käyttö, vuokraus tilavarausten kautta):

 • iltakäytön vuorot 30 €/tunti
 • turnaukset ja ottelutapahtumat 50 €/tunti
 • kaupalliset ja muut tapahtumat (konsertit, muut tapahtumat) 110 €/tunti/ tai 2640 €/vrk
 • liikuntasalin yhteydessä olevan ravintolatilan vuokra 20 €/tunti

Yhteisötila

 • kello 18 alkaen ja viikonloppuisin 15 €/tunti, muuten koulutilojen käyttömaksujen mukaisesti

Koulun muut tilat

 • koulun muiden tilojen käyttömaksuissa noudatetaan soveltuvin osin sivistyslautakunnan 8.6.2021 § 157 päättämiä koulutilojen käyttömaksuja