Koulutapaturmat ja niiden korvaaminen

Tietoa tapaturma- ja matkavakuutuksista huoltajille, kouluille ja päiväkodeille

1.) Koulutapaturmien korvaamisesta 1.1.2018 alkaen (vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus), vakuutusnumero 16-599-623-6

Porin kaupunki on vakuuttanut ryhmätapaturmavakuutuksella varhaiskasvatuksessa olevat lapset, perusopetuksen oppilaat (1.–9. luokat) ja lukion opiskelijat koulutapaturman varalta OP-vakuutuksessa 1.1.2018 alkaen.

Tapaturman määritelmä
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Vakuutus on voimassa Suomessa:

 • Opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa
 • Opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa ei ole urheilulajien osalta rajoituksia
 • Opetussuunnitelman mukaisissa kerhoissa, yhteisissä urheilusuorituksissa, retkillä, käynneillä näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne.
 • Matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin
 • Vakuutus on voimassa myös oppilaskuntien järjestämässä toiminnassa ja niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

Vakuutus korvaa:

 • Maksut lääkärin suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
 • Lääkkeet
 • Sairaalan hoitopäivämaksut
 • Matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen
 • Fysioterapiaa leikkauksen tai kipsauksen jälkeen korkeintaan 10 käyntikertaa
 • Hammasvamman tutkimus ja hoito, ei kuitenkaan purtaessa sattuneet hammasvammat
 • Silmälasit ja turvakypärä korvataan, jos tapaturma on vaatinut lääkärin / terveydenhoitajan / opetushenkilöstön hoitoa. Lasit on hankittava 2 kuukauden kuluessa.
 • Välttämättömät ylimääräiset koulumatkakulut peruskoulun oppilaille, kun tapaturman vuoksi kuljetustarpeesta on lääkärinmääräys.

Ennen tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen menoa kaikkiin yli 300 € maksaviin toimenpiteisiin pitää pyytää OP-vakuutukselta maksusitoumus.
Hoitokuluja korvataan enintään 5 000 € tapaturmaa kohti. Korvataan yksityinen ja julkinen hoito. Tapaturman aiheuttaman pysyvästä haitasta korvaus enintään 10 000 € ja kuoleman varalta 5 000 €. Hoitokuluja korvataan vain, jos vahingonkärsinyt ei ole oikeutettu mihinkään lakisääteiseen korvaukseen.

Toimenpiteet tapaturman sattuessa

Koulujen ja päiväkotien tehtävät:

 • Tapaturmatilanteessa mukana oleva koulun / päiväkodin henkilökunta huolehtii vahingoittuneen ensihoidosta ja ensiavusta.
 • Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa vahingoittunut toimitetaan asianmukaiseen hoitoon.
 • Otetaan yhteys vahingoittuneen huoltajaan.
 • Tehdään tapaturmailmoitus kouluille ja päiväkodeille erikseen ilmoitettavan linkin kautta. Ilmoituksesta ja linkistä on erillinen ohje.
 • 7.–9. luokkien oppilaiden ja lukioiden opiskelijoiden työtapaturmatilanteissa (kohta 2.) ilmoitus tehdään erikseen ilmoitettavan linkin kautta.

Huoltajan tehtävät:

 • Ensisijaisesti huoltaja vie lapsensa lääkärin hoitoon.
 • Huoltaja vastaa tapaturman hoidosta aiheutuneista kustannuksista ja hakee korvausta vakuutuksesta.
 • Huoltaja toimittaa tilitietonsa ja tiedot tapaturmakustannuksista suoraan vakuutusyhtiölle maksuttomaan osoitteeseen: OP Vakuutus / Yksityistapaturmavahingot, Tunnus 5010451, 00003 VASTAUSLÄHETYS,
 • tai puhelinkorvauspalveluun 03030303,
 • tai korvauksensaaja kirjautuu omilla pankkitunnuksillaan OP-vakuutuksen verkkopalveluun,
 • tai lapsen koululle tai päiväkotiin.
 • Huoltaja voi kysyä lisätietoja korvausasioista sähköpostilla: | vahinkoposti@op.fi |.

2.) Oppilaiden tapaturmien korvaaminen työtapaturmavakuutuksesta, vakuutusnumero 78-20000-33226-5

Mikäli perusopetuksen 7.–9. luokan oppilaalle / lukion opiskelijalle on sattunut tapaturma opetussuunnitelman mukaisessa työhön rinnastettavassa käytännön opetuksessa, tapaturma korvataan työtapaturmavakuutuksesta.

Työhön rinnastettavia ovat:

 • Fysiikka / kemia laboratoriotunnit
 • Tekninen työ / tekstiilityö / metallityö
 • Kotitalous
 • TET-harjoittelussa ja siihen liittyvillä välittömillä matkoilla
 • Jopo-opetus (joustava perusopetus työssäoppimisjaksot) ja niihin välittömästi liittyvät matkat
 • Työliike, tapaturman aiheuttama vamman tai sairauden olennainen paheneminen ja tapaturman aiheuttamina pidettävät muut vammat (TyTAL 18 §)

3.) Perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden matkavakuutus 1.1.2018 alkaen, vakuutusnumero 16-599-266-5

Perusopetuksen oppilailla ja lukion opiskelijoilla on matkavakuutus opetussuunnitelman mukaisten matkojen osalta, kun matka suuntautuu yli 50 km:n päähän oppilaan koulusta tai kotoa (mm. luokkaretket, leirikoulut ja kansainvälinen toiminta).

Matkavakuutus korvaa ko. opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla:

 • Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokorvaus
 • Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa
 • Matkasairauden hoitokulut 90 vuorokauden ajalta
 • Matkatapaturman hoitokulut enintään 3 vuotta
 • Matkan keskeytyminen
 • Matkan peruuntuminen
 • Matkalta myöhästyminen
 • Voimassa enintään 1 kuukausi yhtäjaksoisilla matkoilla
 • Voimassa kaikkialla maailmassa

Matkavakuutuksessa ei ole:

 • Matkatavaravakuutusta
 • Matkavastuuvakuutusta
 • Matkaoikeusturvavakuutusta