Esinevahingot ja niiden korvaaminen

Päivähoidossa olevien lasten sekä 1.–6. luokkien oppilaiden silmälasien korvaaminen

Sivistyslautakunnan päätöksen 21.5.2013 § 130 mukaan korvataan päivähoidossa olevien lasten sekä 1.-6. luokkien oppilaiden silmälasien korjauksesta tai uusien hankinnasta osa, mikäli lasit ovat rikkoutuneet tahattomassa tilanteessa esimerkiksi välituntileikeissä eikä oppilaalle ole sattunut tapaturmaa.

Korvaus maksetaan päiväkodin / koulun selvityksen perusteella. Lisäksi laseista pitää toimittaa kustannusarvio korjaustarpeesta ja alkuperäinen maksukuitti. Korvaussumma rikkoutuneista silmälaseista on enintään 100 €.

Tapaturmatapauksissa lasien korjaus tai uusien hankinta korvataan tapaturmavakuutuksen ehtojen perusteella.

7.–9. luokkien oppilaiden liikuntatuntien aikana rikkoutuneiden silmälasien korvaaminen

Sivistyslautakunnan päätöksen 31.5.2017 § 120 mukaan korvataan 7.–9. luokkien oppilaille silmälasien rikkoutuminen liikuntatunnin aikana esimerkiksi pelitilanteissa ilman, että kyseessä on koulutapaturma. Näissä tapauksissa oppilaille korvataan koulun selvityksen, kustannusarvion ja alkuperäisen maksukuitin perusteella enintään 100 €.

Tapaturmatapauksissa lasien korjaus tai uusien hankinta korvataan tapaturmavakuutuksen ehtojen perusteella.