Ruokailu ja ruokalistat

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamien suositusten mukaan kouluruokailu tarjoaa kolmanneksen päivittäisestä ravinnon tarpeesta.

Porin Palveluliikelaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen maukasta ja ravitsevaa ruokaa. Ruokapalvelutoiminnan päätavoitteena on saavuttaa tehokas ja kilpailukykyinen ateriatuotanto kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ruokatilanteesta pyritään kehittämään opetus- ja kasvatustehtävää tukeva tapahtuma.

Ruokalista on viikoittain nähtävissä sekä tulostettavissa Porin Palveluliikelaitoksen eRuokalista-sivulta.

Erityisruokavaliota tarvitsevan oppilaan huoltajan tulee täyttää ruokavaliosta kertova lomake, jonka saa koulusta myös paperiversiona. Lomake palautetaan opettajalle, joka toimittaa sen terveydenhoitajalle tai koulun keittiöön mahdollisimman pian koulun alettua, viimeistään syyskuun puoliväliin mennessä. Toukokuussa 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämänä lomakkeessa kysytään huoltajan päätöstä oppilaan tietojen käsittelyyn.

Tarvittaessa erityisruokavaliota koskevia tarkennuksia ja lisätietoja voi toimittaa suoraan koulun keittiölle. Mikäli erityisruokavaliota noudattava oppilas ei osallistu tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi loman vuoksi, kouluruokailuun, huoltajaa pyydetään ilmoittamaan asiasta koulun keittiöön.