Ruokailu ja ruokalistat

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan antamien suositusten mukaan kouluruokailu tarjoaa kolmanneksen päivittäisestä ravinnon tarpeesta.

Porin Palveluliikelaitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen maukasta ja ravitsevaa ruokaa. Ruokapalvelutoiminnan päätavoitteena on saavuttaa tehokas ja kilpailukykyinen ateriatuotanto kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Ruokatilanteesta pyritään kehittämään opetus- ja kasvatustehtävää tukeva tapahtuma.

Ruokalista on viikoittain nähtävissä sekä tulostettavissa Porin Palveluliikelaitoksen eRuokalista-sivulta.

Erityisruokavaliota tarvitsevan oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa ruokavaliosta sähköisellä lomakkeella, jonka saa koulusta myös tarvittaessa paperiversiona. Täytä sähköinen lomake huolellisesti, lue lomakkeen välilehden ohje ennen lomakkeen täyttöä. Lomake ohjautuu koululle ja koulun keittiölle. Täytä lomake mahdollisimman pian koulun alettua, viimeistään syyskuun alkuun mennessä.

Tarvittaessa erityisruokavaliota koskevia tarkennuksia ja lisätietoja voi toimittaa suoraan koulun keittiölle. Mikäli erityisruokavaliota noudattava oppilas ei osallistu tiettynä ajanjaksona, esimerkiksi loman vuoksi, kouluruokailuun, huoltajaa pyydetään ilmoittamaan asiasta koulun keittiöön.