Liikenneturvallisuus

Porissa liikenneturvallisuustyö on tavoitteellista ja suunnitelmallista. Liikenneturvallisuuteen pyritään vaikuttamaan sekä liikenneympäristöön kohdistuvilla turvallisuustoimenpiteillä että vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikkumisen valintoihin. Työtä tehdään laajalla yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. Yhteisenä tavoitteena on, ettei kukaan kuole tai loukkaannu vakavasti liikenteessä.

Porin liikenneturvallisuustyöryhmä

Poliisin, pelastuslaitoksen, WinNovan sekä kaupungin eri toimialojen edustajista koostuva Porin liikenneturvallisuustyöryhmä on nimetty kaupunginhallituksen toimesta vuonna 1998. Työryhmän tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta sekä edistää kaupungin pyöräilyolosuhteita. Keskeinen työ tehdään osana toimialojen perustoimintaa. Liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa.

Liikennefoorumi

Liikennealan ammattilaisista koostuva Porin liikennefoorumi on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Foorumin tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja -ympäristön kehittäminen sekä liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen. Foorumissa on Porin ja Ulvilan kaupunkien liikenneasiantuntijoiden lisäksi edustus poliisista, ELY-keskuksesta, Ajovarmasta, autokouluyhdistyksestä, Linja-autoliitosta sekä kuorma- ja taksiautoilijoilta. Liikennefoorumi kokoontuu kuukausittain.

Liikenneturvallisuusaloitteet

Liikenneturvallisuusaloitteen Porin kaupungille voi tehdä lähettämällä vapaamuotoisen ehdotuksen sähköpostitse osoitteeseen liikennesuunnittelu@pori.fi. Ehdotuksessa tulee olla liitteenä hakijan yhteystiedot ja selkeä osoite tai karttaesitys, mihin toimenpidettä toivotaan sekä perustelut ehdotukselle. Aloitteen käsittelyä nopeuttaa, jos sen allekirjoittajina on useampia ihmisiä, esimerkiksi kaikki kadun asukkaat, tai se tehdään kiinteistö- tai kyläyhdistyksen nimissä.

Seudullinen liikenneturvallisuustyö

Liikenneturvallisuustyötä tehdään Porin seudulla myös seudullisena yhteistyönä. Kaksi kertaa vuodessa kokoontuu Porin seudun liikenneturvallisuustyöryhmä, jossa ovat edustajat Harjavallasta, Huittisista, Kokemäeltä, Merikarvialta, Nakkilasta, Pomarkusta, Porista, Ulvilasta sekä Satakuntaliitosta, Liikenneturvasta, Satakunnan pelastuslaitokselta ja Lounais-Suomen poliisilaitokselta. Työryhmää vetää Varsinais-Suomen ELY-keskus. Viimeisin Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui vuonna 2013. Liikenneonnettomuuksia tilastoidaan myös seudullisesti.

Nopeusrajoitusjärjestelmä

Selkeä nopeusrajoitusjärjestelmä sekä sitä tukevat toimenpiteet ajonopeuksien hillitsemiseksi ovat tehokkaimpia liikenneturvallisuuteen vaikuttavia toimenpiteitä. Alhaisemmalla ajonopeudella autoilijalla on aina paremmat mahdollisuudet reagoida yllättäviin tilanteisiin. Korkeat nopeudet puolestaan lisäävät onnettomuusriskiä ja pahentavat onnettomuuden seurauksia. Alueellisilla nopeusrajoituksilla ja niitä tukevilla toimenpiteillä voidaan vähentää henkilövahinko-onnettomuuksia erityisesti taajamassa, jossa on paljon jalankulku- ja polkupyöräliikennettä. Ajonopeuksien valvonta kuuluu poliisille. Nopeusrajoitukset löytyvät palvelukartalta. Nopeusrajoituksiin tulee vuosittain joitakin muutoksia. Voimassa on aina se nopeusrajoitus, joka on merkitty liikennemerkein maastoon.

Ajoharjoittelurata

Liukkaankelin ajoharjoittelurataa ylläpitää voittoa tavoittelematon Porin-Rauman seudun ajoharjoitteluratasäätiö. Säätiön ovat perustaneet liikenneturvallisuuden edistämiseksi Porin ja Rauman kaupungit, toimialueen kunnat sekä Satakunnan Autokouluyhdistys, Suomen Autokoululiitto, Autoliitto ja Satakunnan Urheiluautoilijat. Rata on Traficomin hyväksymä.

Yhteystiedot

Porin-Rauman ajoharjoittelurata

Hangassuo, PL 95 28101 Pori
ma-pe klo 8-16 (viikonloppujen tilauksissa sopimuksen mukaan)

Tiedustelut ja ajanvaraukset
0500 591 017

Karhu-heijastin
Kuva Piia Uusi-Laurila