Pysäköinti

Porin keskustassa on yleisessä käytössä olevia pysäköintipaikkoja yhteensä noin 2300 autopaikkaa, joista maksullisia on noin 1400. Maksuttomia, mutta aikarajoitteisia paikkoja on noin 200 ja maksuttomia, rajoittamattomia autopaikkoja noin 700.

Pysäköinti on maksullista arkisin klo 8.00-18.00 ja lauantaisin 8.00-16.00.

Porin ydinkeskusta on pääosin maksullista aluetta. Pysäköinnin voi maksaa rahalla tai matkapuhelimella (www.easypark.fi, www.parkman.fi). Lisäksi on käytössä kuukauden pysäköintilupia, joita voi ostaa palvelupiste Porinasta.

Keskusta-alueen aikarajoituspaikoilla on pysäköintikiekon käyttövelvollisuus, mikä osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.

Pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvovat kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi. Kävelykadulla pysäköinti ja pysäyttäminen on kielletty.

Pysäköintivirhemaksun suuruus on tällä hetkellä 50 euroa. Mikäli kuljettaja on saanut pysäköintivirhemaksun ja kokee sen aiheettomaksi, on hänellä mahdollisuus tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa virhemaksun tiedoksisaannista. Vaatimuksesta on selvittävä tekijän nimi, osoite, pankkitilin numero, virhemaksun asianumero, ajoneuvon rekisterinumero ja perustelut oikaisuvaatimukselle. Oikaisuvaatimus ei pidennä maksuaikaa. Mikäli vaatimus hyväksytään, tällöin maksettu summa palautetaan maksajalle.

Pysäköintimaksut

I-vyöhyke (ydinkeskusta) 2 euroa/h
II-vyöhyke (muut kadunvarsipaikat) 1,5 euroa/h
III-vyöhyke 1 euro/h

Pysäköintimittareiden vikailmoitukset

Mittarihuolto
044 701 9138

ma-to 7-15
pe 7-13

Kuukausipysäköintiluvat

  • III-vyöhykkeen paikoilla rajoitukseton pysäköinti 20 euroa/ 30 vrk
  • I- ja II-vyöhykkeiden paikoilla aikarajoituksella kahden tunnin pysäköinti,
    sekä III-vyöhykkeen paikoilla rajoitukseton pysäköinti 40 euroa/ 30 vrk
  • Lupa ei ole ajoneuvokohtainen eikä henkilökohtainen
  • Luvan voi hankkia useammaksi kuukaudeksi kerrallaan

Kuukausipysäköintilupien myynti ja oikaisuvaatimusten vastaanotto

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori

02 623 4100
porina@pori.fi

ma 9-16.30
ti-pe 8-16.30

Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta valvoo ajoneuvojen pysäyttämiseen ja pysäköintiin liittyvien kieltojen ja rajoitusten sekä pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista.

02 623 4166
pysakoinninvalvonta@pori.fi
PL 121, 28101 Pori

Puhelinpalvelun soittoajat
ma-pe 8-12