Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke

Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeella on tarkoitus toteuttaa tulvasuojelu Sunniemeen ja Isojenrannan itäosalle.

Nykyisellä tulvavaara-alueella on noin 250 pientaloasuntoa. Tonttien määrä lisääntyy alueen asemakaavoittamisen myötä.

Hankkeen merkittävimmät työt ovat Harjunpäänjoen alaosan kääntäminen Holminkoskelta etelään sekä padon rakentaminen edellä mainitun kääntöuoman länsipuolelle sekä Kokemäenjoen rannalle.

Hankkeen lupahakemus on jätetty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 24.9.2018. Myönteinen lupapäätös on saatu keväällä 2020, ja lupa on saanut lainvoiman loppuvuonna 2023.

Aluehallintoviraston vesi- ja ympäristölupien tietopalvelussa julkaistu lupapäätös on luettavissa oheisesta linkistä.