Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke

Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeella on tarkoitus toteuttaa tulvasuojelu Sunniemeen ja Isojenrannan itäosalle.

Nykyisellä tulvavaara-alueella on noin 250 pientaloasuntoa. Tonttien määrä lisääntyy alueen asemakaavoittamisen myötä.

Hankkeen merkittävimmät työt ovat Harjunpäänjoen alaosan kääntäminen Holminkoskelta etelään sekä padon rakentaminen edellä mainitun kääntöuoman länsipuolelle sekä Kokemäenjoen rannalle.

Lupahakemus on jätetty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 24.9.2018. Myönteinen lupapäätös on saatu Aluehallintovirastosta keväällä 2020. Luvasta on valitettu ja lupa on käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa.

Lupapäätös 2020

Lupapäätös 21.5.2020

Lupahakemusasiakirjat

Hakemusasiakirjan täydennys 19.11.2018
Sisällysluettelo
Hakemus
Yleiskuvaus ja tiivistelmä

Suunnitelmat

Selvitys
Asiakirjaluettelo

Liite 1: Tekninen suunnittelu

Suunnitelmaselostus
Liite A Pumppaamoiden mitoitus
Liite B Aukkolausunto
Liite C Määrä- ja kustannusarvio
101006179-00
101006179-01
101006179-02
101006179-03
101006179-04_1
101006179-04_2
101006179-05
101006179-06
101006179-07
101006179-08
101006179-09
101006179-10
101006179-11
101006179-12
101006179-13
101006179-14
101006179-15
101006179-16
101006179-17
101006179-18
101006179-19
101006179-20
101006179-21
101006179-22
101006179-23
101006179-24
101006179-25
101006179-G01

Liite 2: Valuma-alue

Valuma-alue

Liite 3: SWOT-analyysi

SWOT laaja vaihtoehto 2

Asema- ja yleiskaava

Yleiskaava 2025
Otteita yleiskaavasta 2025
Asemakaavaluonnos A3 22.11.2017
Kaavamerkinnät

Kiinteistöt, käyttöoikeus

0_101006179-t04 Asiakirjaluettelo
0_101006179-t05 Yhteenveto käyttöoikeusalueista
0_101006179-YK
101006179-A
101006179-B
101006179-C
101006179-D
101006179-E
101006179-F
101006179-G
101006179-H
Naapurikiinteistöt, kartta A
Naapurikiinteistöt, kartta B
Naapurikiinteistöt, kartta C
Porin kaupungin maanomistus, kartta A
Porin kaupungin maanomistus, kartta B
Yksityistiejärjestelyt

Joen kaventaminen
Kokemäenjoen kaventaminen

Poikkeuslupa ELY
Päätös VARELY/783/2017

Yhteistyösopimus
Sopimus 2016, Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Porin kaupunki

Vanha lupa
Pengerryslupa 1988