Tulvavaara

Pori on tällä hetkellä Suomen merkittävin tulvavaarakohde. Porin tulvavaara-alueen koko on noin 50 neliökilometriä, josta vajaa puolet on rakennettua aluetta ja loput maatalous- ja haja-asutusaluetta. Tulvavaara-alueella on noin 5 000 asuntoa ja 15 000 asukasta. Tulvavaara-alue saattaa joissakin tilanteissa ulottua myös Ulvilaan ja Nakkilaan.

Tulvavaara-alue ei ole Porissa yksiselitteinen, sillä vesi voi tulvia maalle monesta eri paikasta. Vesi saattaa olla vaarallisen korkealla myös vain osassa jokea. Vedenkorkeuteen vaikuttavat merenpinnan taso, virtaaman suuruus sekä mahdollisten hyyde- ja jääpatojen sijainti, koko ja muoto.

Tulvan kannalta herkimpiä alueita ovat Sunniemi, Kivinin alavat alueet, tulvasuojelualueen luoteispuolella oleva osa Toukarin peltoalueesta sekä luotojen alue, sillä näillä alueilla ei ole patoja lainkaan. Alueiden ainoa tulvasuojelutapa ovat ylävirran hyydepuomit sekä vesistönsäännöstely.

Toiminta tulvan ja tulvavaaran aikana

  • Ilmoita tulvimisesta sekä padon sortumasta tai vauriosta hätäkeskuksen hätänumeroon 112
  • Pelasta itsesi ja lähimmäisesi
  • Seuraa tiedotusvälineitä
  • Ennakoi tilanne
  • Toimi viranomaisten antamien ohjeiden mukaan

Tulvavaara-alue

Alue voi olla laajempi ja ulottua myös ylävirralle.

Porin patojärjestelmä

Porin patojärjestelmä, keskeneräiset pato-osuudet ja hankkeet sekä lähivuosina toteutetut ruoppauskohteet