Tulvasuojelun kehittäminen

Merkittävimmin Porin tulvasuojelua kehitetään vesistötasolla. Satakuntaliiton johdolla laadittu Kokemäenjoen vesistön tulvariskien hallintaa koskeva suunnitelma löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Vesistötason suunnitelman tärkeimpiä toimenpiteitä ovat vesistönsäännöstelyn kehittäminen talvitulvan osalta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, hyydevaaraa edeltävien jäädytysajojen toteuttaminen, Säpilänniemen oikaisu-uoman rakentaminen sekä Porissa aiottujen paikallisten ratkaisujen toteuttaminen. Myös maankäytön suunnittelulla on tärkeä merkitys tulvasuojelussa.

Tulvasuojelun kannalta tärkeimmät Porissa toteutettavat työt ovat:

  • Porin patojärjestelmän viimeistelytyöt
  • Kokemäenjoen haarautumisalueen eli Porinsillan alapuolella olevan alueen kunnossapitoruoppaus 10-15 vuoden välein
  • Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke
  • Pihlavanlahden avo-uomien kunnossapito