Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke

Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushankkeella on tarkoitus toteuttaa tulvasuojelu Sunniemeen ja Isojenrannan itäosalle.

Nykyisellä tulvavaara-alueella on noin 250 pientaloasuntoa. Tonttien määrä lisääntyy alueen asemakaavoittamisen myötä.

Hankkeen merkittävimmät työt ovat Harjunpäänjoen alaosan kääntäminen Holminkoskelta etelään sekä padon rakentaminen edellä mainitun kääntöuoman länsipuolelle sekä Kokemäenjoen rannalle.

Lupahakemus on jätetty Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 24.9.2018.

Lupahakemusasiakirjat
 


Suunnitelmat

Liite 1: Tekninen suunnittelu

Liite 2: Valuma-alue

Liite 3: SWOT-analyysi


Asema- ja yleiskaava

Kiinteistöt, käyttöoikeus

Joen kaventaminen

Poikkeuslupa ELY

Yhteistyösopimus

Vanha lupa