Avustukset (luonnos)

Tämä sivu on keskeneräinen. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta https://www.pori.fi/kaupunki-ja-hallinto/talous-ja-strategia/avustukset/

Porin kaupunki tarjoaa useita erilaisia avustuksia yhdistyksille, yksityisille toimijoille sekä muille sidosryhmille. Tälle sivulle on listattu Porin kaupungilta haettavat avustukset ja niiden alle tietoa avustusperiaatteista. Avustusten hakijoilta edellytetään avustusperiaatteisiin perehtymistä ennen avustusten hakemista.

Porin kaupungilta haettavat avustukset

 • Rakkaudella porilaisille -hyvinvointiraha on osallistuvaa budjetointia, jota on toteutettu Porissa jo vuodesta 2018 lähtien. Hyvinvointirahan ideana on, että kaupunkilaiset pääsevät itse pohtimaan ja päättämään taloudellisten resurssien käytöstä hyvinvoinnin edistämiseksi. Porissa hakijat myös toteuttavat hankkeet itse. Hyvinvointirahalla vastataan hyvinvointisuunnitelman painopisteisiin sekä hyvinvointiraportin esiin nostamiin haasteisiin.

  >> Lue lisää hyvinvointirahasta

 • Tapahtuma-avustusta voidaan myöntää Porissa järjestettävään valtakunnalliseen, kansainväliseen tai sellaiseksi pyrkivään tai muuhun kaupungin elinvoimaa ja imagoa tukevaan tapahtumaan. Avustuksia myönnettäessä huomioidaan erityisesti niin uudet kuin kehittyvät tapahtumat, sekä muuhun vuodenaikaan kuin kesään sijoittuva tapahtumat. Järjestäjänä voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai yritys tai useita toimijoita yhdessä.

  >> Lue lisää tapahtuma-avustuksista

 • Avustus on tarkoitettu toimintaansa aloittavan yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Avustuksen suuruus on 200 euroa, ja sitä voi hakea ainoastaan yhdistyksen perustamisvuotena.

  >> Lue lisää starttiavustuksesta

 • Toimintatonni on tarkoitettu rajatun osallistujaryhmän kertaluonteisen toiminnan tai tapahtumasarjan mahdollistamiseen. Avustuksen määrä on joko 500 tai 1000 euroa. Toiminnan on tärkeää olla kaikille saavutettavissa olevaa, mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla kaikille avointa. Toiminnan pitää linkittyä porilaisten hyvinvoinnin, terveyden tai turvallisuuden edistämiseen ja sen pitää kohdistua porilaisiin tai tapahtua Porissa.

  >> Lue lisää toimintatonnista

 • [Perustiedot tähän]

  >> Lue lisää  hankeavustuksista

 • Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea edellisen vuoden kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta.

  >> Lue lisää yksityistiet-sivulta

 • [Perustiedot tähän]

  >> Lue lisää hissiavustuksista (tähän linkki)

 • Toiminta-avustusta voi hakea vuokra- ja tilankäyttökuluihin sekä nuorisotyön kehittämiseen.

  Nuorisotyön avustusta myönnetään alle 29-vuotiaille järjestettyyn toimintaan nuorisolain määrittämän ikärajan mukaisesti.

  Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia.

  >> Lue lisää nuorisotyön toiminta-avustuksista

 • Toiminta-avustusta voi hakea vuokra- ja tilankäyttökuluihin sekä liikunnan kehittämiseen.

  Liikunnan toiminta-avustusta myönnetään alle 18-vuotiaille järjestetyn liikuntatoiminnan perusteella.

  Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia.

  >> Lue lisää liikunnan toiminta-avustuksista

 • Kulttuurin toiminta-avustukset on tarkoitettu suhteellisen pienimuotoisen harrastus- ja ammattilaistoiminnan tukemiseen ja niillä on tarkoitus mahdollistaa avustettavan kulttuuri- ja taidekentän yhdistyksen yleistä toimintaa tiettyjä painopistealueita huomioiden.

  Kulttuurin toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt kulttuuri- ja taidekentän yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia.

  >> Lue lisää kulttuurin toiminta-avustuksista

 • Toiminta-avustusta myönnetään porilaisten hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta edistävän toiminnan järjestämiseen liittyviin kustannuksiin. Toiminta-avustus voi sisältää vuokra- tai tilankäyttöavustusta. Avustusta ei kuitenkaan myönnetä
  niihin vuokriin, joita yhdistykset maksavat kaupungille.

  Toiminta-avustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, jotka ovat toimineet vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua. Yhdistys voi hakea yhtä tai useampaa toiminta-avustusta, mutta samaan toimintaan ei voi saada useita avustuksia.

  >> Lue lisää hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen toiminta-avustuksista

Porin kaupungin avustusperiaatteet

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt 28.9.2020 avustusperiaatteet. Avustusperiaatteet koskevat kaikkia Porin kaupungin yhdistyksille ja vapaille toimintaryhmille myöntämiä avustuksia sekä kaupungin myöntämiä tapahtuma-avustuksia ja kevytavustuksia, joita voivat hakea myös muut toimijat. Muilta osin yrityksiin tai yksittäisiin henkilöihin kohdistuvat avustukset (kuten työllistämisavustukset) tai kaupungin edelleen jakamat avustukset eivät kuulu avustusperiaatteissa säädeltyihin.

Porin kaupungin avustukset jaetaan viiteen kategoriaan:

 • Kumppanuussopimuksiin perustuvat avustukset  
 • Toiminta-avustukset
 • Hankeavustukset
 • Tapahtuma-avustukset
 • Kevytavustukset

Lisäksi tekninen lautakunta myöntää yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksia ja kaupunginhallitus myöntää hissiavustuksia. Näitä avustuksia ei ole kuvattu alla olevassa asiakirjassa, mutta avustusperiaatteet koskevat niitä soveltuvin osin.

>> Avustusperiaatteet

Tilaa yhdistysten uutiskirje ja pysy ajan tasalla avustuksista

Kaupungilla on yhdistyksille suunnattuja uutiskirjeitä, joissa kerrotaan ajankohtaisista yhdistyksiä koskevista asioista, kuten avustuksista.

>> Tilaa uutiskirjeitä täältä (linkki uudelle yhdistysten ja seurojen sivuille)