Koululaisten iltapäivätoiminta - Iltis

Koululaisten ohjattu iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä 1-9-luokkien erityisoppilaille. Iltapäivätoiminta ei ole päivähoitotoimintaa.

Iltapäivätoimintaa järjestetään kello 17 asti kaikkina koulupäivinä lukuun ottamatta kevätlukukauden päättymispäivää. Koululaisten ohjatussa iltapäivätoiminnassa pyritään korostamaan monipuolisuutta ja valinnaisuutta. Lapsille tarjotaan välipala.

Iltapäivätoimintaan hakeutuminen ja toiminnasta irtisanoutuminen

Kuluvan lukuvuoden iltapäivätoimintaan voi tiedustella vapaita paikkoja sähköpostilla osoitteesta | Iltis@pori.fi |.

  • Hakuaika lukuvuoden 2022 - 2023 iltapäivätoimintaan on 11.1. - 28.2.2022. Erityiskoulujen koulutulokkaiden hakuaika on kouluun tutustumispäivään saakka.
  • The application period for afternoon activities for the academic year 2022 - 2023 is 11 January - 28 February 2022. More information: ILTIS IN ENGLISH

Haku koskee myös oppilaita, jotka ovat tänä lukuvuonna olleet toiminnassa mukana ja haluavat jatkaa ensi lukuvuonna. Lukuvuosi 2022 - 2023 alkaa 11.8.2022.

Hakemus täytetään Wilmassa, kohdassa hakemukset ja päätökset.

  • Porin kaupungin koulujen iltapäivätoiminnan hakemuksen täyttäminen tästä
  • Yksityisten koulujen iltapäivätoiminnan hakemuksen täyttäminen tästä 


Iltapäivätoimintaan valitaan määräaikana hakeneista ensisijaisesti 1-luokkalaiset. Mikäli ilmoittautumisia on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, suoritetaan valinta arpomalla. Mahdollisia vapaaksi jääneitä paikkoja voi hakea myös myöhemmin.

  • Sähköiset iltapäivätoiminnan päätökset tehdään viimeistään juhannukseen mennessä. 

Toiminta alkaa syyslukukauden alkaessa, jolloin vanhemmat ilmoittavat ohjaajille tarkemmin lapsensa toimintaan osallistumisen ajat.

Iltapäivätoiminnan paikka irtisanotaan:

  • kirjepostilla osoitteeseen Porin kaupungin sivistystoimiala / Arja Laine, PL 121, 28101 Pori 
  • sähköpostilla osoitteeseen Iltis@pori.fi 

Maksut

Toiminnasta peritään 80 €/kk (1-23 pv), joka sisältää välipalan. Jos lapsi on sairauden takia poissa koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi on poissa yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet maksusta (40 €).

Jos lapsi on muusta syystä poissa koko kalenterikuukauden, mutta hänelle pidetään varattuna paikkaa, maksusta vähennetään myös puolet (40 €). Jos huoltaja haluaa luopua kokonaan lapsensa iltapäivätoimintapaikasta, pitää irtisanominen tehdä kirjepostilla (Porin kaupungin sivistystoimiala / Arja Laine, PL 121, 28101 Pori) tai sähköpostilla | Iltis@pori.fi |. Irtisanoutuminen tulee tehdä kuukauden loppuun mennessä, jotta irtisanoutuminen astuu voimaan seuraavan kuun alussa ja maksua ei silloin enää alkavalta kuukaudelta peritä.

Maksu voidaan jättää perimättä toimeentuloedellytysten ja huollollisten näkökohtien niin vaatiessa. Näissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä sosiaalikeskukseen puh. 044 701 6116.


Kuljetus iltapäivätoiminnasta

Iltapäivätoimintaan ei järjestetä erillisiä kuljetuksia. Mikäli oppilaalle on myönnetty koulumatkoille taksikuljetus, mutta oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan, hän menettää koulusta kotiin kuljetusoikeutensa ja huoltajien pitää hakea lapsi iltapäivätoiminnasta