Koulupaikan määräytyminen

Koululainen

Koululainen, kuva Marika Virtanen