Koulutapaturmat ja niiden korvaaminen

Tietoa tapaturma- ja matkavakuutuksista huoltajille, kouluille ja päiväkodeille 
 

1. Koulutapaturmien korvaamisesta 1.1.2018 alkaen (vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus), vakuutusnumero 16-599-623-6

Porin kaupunki on vakuuttanut ryhmätapaturmavakuutuksella varhaiskasvatuksessa olevat lapset, perusopetuksen oppilaat (1.–9. luokat) ja lukion opiskelijat koulutapaturman varalta OP-vakuutuksessa 1.1.2018 alkaen.

Tapaturman määritelmä
Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.
 
Vakuutus on voimassa Suomessa: 
 • Opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa 
 • Opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa ei ole urheilulajien osalta rajoituksia
 • Opetussuunnitelman mukaisissa kerhoissa, yhteisissä urheilusuorituksissa, retkillä, käynneillä näyttelyissä, museoissa, tehtaissa jne.
 • Matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin
 • Vakuutus on voimassa myös oppilaskuntien järjestämässä toiminnassa ja niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.
 
Vakuutus korvaa
 • Maksut lääkärin suorittamista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä
 • Lääkkeet
 • Sairaalan hoitopäivämaksut
 • Matkakulut paikalliseen lääkäriin tai hoitolaitokseen
 • Fysioterapiaa leikkauksen tai kipsauksen jälkeen korkeintaan 10 käyntikertaa
 • Hammasvamman tutkimus ja hoito ei kuitenkaan purtaessa sattuneet hammasvammat
 • Silmälasit ja turvakypärä korvataan, jos tapaturma on vaatinut lääkärin / terveydenhoitajan / opetushenkilöstön hoitoa. Lasit on hankittava 2 kuukauden kuluessa.
 • Välttämättömät ylimääräiset koulumatkakulut peruskoulun oppilaille, kun tapaturman vuoksi kuljetustarpeesta on lääkärinmääräys.
 
Ennen tutkimus- tai hoitotoimenpiteeseen menoa kaikkiin yli 300 € maksaviin toimenpiteisiin pitää pyytää OP-vakuutukselta maksusitoumus. 
Hoitokuluja korvataan enintään 5 000 € tapaturmaa kohti.  Korvataan yksityinen ja julkinen hoito.
Tapaturman aiheuttaman pysyvästä haitasta korvaus enintään 10 000 € ja kuoleman varalta 5 000 €.
Hoitokuluja korvataan vain, jos vahingonkärsinyt ei ole oikeutettu mihinkään lakisääteiseen korvaukseen.
 
Toimenpiteet tapaturman sattuessa
 
Koulujen ja päiväkotien tehtävät:
 • Tapaturmatilanteessa mukana oleva koulun / päiväkodin henkilökunta huolehtii vahingoittuneen ensihoidosta ja ensiavusta.
 • Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa vahingoittunut toimitetaan asianmukaiseen hoitoon.
 • Otetaan yhteys vahingoittuneen huoltajaan.
 • Tehdään tapaturmailmoitus kouluille ja päiväkodeille erikseen ilmoitettavan linkin kautta. Ilmoituksesta ja linkistä on erillinen ohje.
 • 7.–9. luokkien oppilaiden ja lukioiden opiskelijoiden työtapaturmatilanteissa (kohta 2.) ilmoitus tehdään paperilla sisäisellä tapaturmailmoituksella, joka toimitetaan vakuutusasioita hoitaville henkilöille.
 
Huoltajan tehtävät:
 • Ensisijaisesti huoltaja vie lapsensa lääkärin hoitoon.
 • Huoltaja vastaa tapaturman hoidosta aiheutuneista kustannuksista ja hakee korvausta vakuutuksesta.
 • Huoltaja toimittaa tilitietonsa ja tiedot tapaturmakustannuksista suoraan vakuutusyhtiölle maksuttomaan osoitteeseen: OP Vakuutus / Yksityistapaturmavahingot, Tunnus 5010451, 00003 VASTAUSLÄHETYS,
  tai puhelinkorvauspalveluun 03030303,
  tai korvauksensaaja kirjautuu omilla pankkitunnuksillaan OP-vakuutuksen verkkopalveluun,
  tai lapsen koululle tai päiväkotiin.
 • Huoltaja voi kysyä lisätietoja korvausasioista sähköpostilla: | vahinkoposti@op.fi |.

2. Oppilaiden tapaturmien korvaaminen työtapaturmavakuutuksesta

Mikäli perusopetuksen 7.–9. luokan oppilaalle / lukion opiskelijalle on sattunut tapaturma opetussuunnitelman mukaisessa työhön rinnastettavassa käytännön opetuksessa, tapaturma korvataan työtapaturmavakuutuksesta.
 
Työhön rinnastettavia ovat:
 • Fysiikka / kemia laboratoriotunnit
 • Tekninen työ / tekstiilityö / metallityö
 • Kotitalous
 • TET-harjoittelussa ja siihen liittyvillä välittömillä matkoilla
 • Jopo-opetus (joustava perusopetus työssäoppimisjaksot) ja niihin välittömästi liittyvät matkat
 • Työliike, tapaturman aiheuttama vamman tai sairauden olennainen paheneminen ja tapaturman aiheuttamina pidettävät muut vammat (TyTAL 18 §)


3. Perusopetuksen oppilaiden ja lukion opiskelijoiden matkavakuutus 1.1.2018 alkaen, vakuutusnumero 16-599-266-5

Perusopetuksen oppilailla ja lukion opiskelijoilla on matkavakuutus opetussuunnitelman mukaisten matkojen osalta, kun matka suuntautuu yli 50 km:n päähän oppilaan koulusta tai kotoa (mm. luokkaretket, leirikoulut ja kansainvälinen toiminta).

 
Matkavakuutus korvaa ko. opetussuunnitelman mukaisilla matkoilla:
 • Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokorvaus
 • Matkasairauden ja matkatapaturman hoitokulut ilman euromääräistä ylärajaa
 • Matkasairauden hoitokulut 90 vuorokauden ajalta
 • Matkatapaturman hoitokulut enintään 3 vuotta
 • Matkan keskeytyminen
 • Matkan peruuntuminen
 • Matkalta myöhästyminen
 • Voimassa enintään 1 kuukausi yhtäjaksoisilla matkoilla
 • Voimassa kaikkialla maailmassa

Matkavakuutuksessa ei ole:
 • Matkatavaravakuutusta
 • Matkavastuuvakuutusta
 • Matkaoikeusturvavakuutusta