Vuokrattavat koulutilat

Koulutilojen vuokrausohje

Koulujen tilat varataan koulun rehtorilta. Vanhempainyhdistykset, koulun kerhotoiminta sekä sivistystoimialan omat yksiköt saavat tilat käyttöönsä veloituksetta.

Rehtori voi myös erikseen koulun toimintaan läheisesti liittyvissä tilaisuuksissa harkintansa mukaan alentaa käyttömaksua enintään 50 %.

Käyttömaksuun kuulumattomista vahtimestari- ja muista käyttäjäpalveluista, kuten esimerkiksi järjestyksenvalvonnasta, kaluston siirroista, erikoislaitteiden käytöstä, tarkistussiivouksista, ateriapalveluista, veloitetaan erikseen. Erikoisluokkien aineiden ja tarvikkeiden käytöstä ja korvauksista rehtori sopii erikseen vuokraajan kanssa.

Lisäksi majoituskäytössä käyttäjä maksaa käyttämiensä saniteettitarvikkeiden ja –aineiden (muun muassa wc- ja käsipaperit) kustannukset.

Käyttäjä velvoitetaan noudattamaan koulun järjestyssääntöä ja koulun rehtorin antamia erillismääräyksiä. Kiinteistöön ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista peritään täysi korvaus.

Koulutilojen käyttömaksut eivät koske liikuntayksikön myöntämiä ilta- ja viikonloppukäytön salivuoroja.

Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista.  

 • Vuokraaja toimittaa lupahakemuksen sähköisesti Porin kaupungin rakennusvalvontaa lupapiste.fi-palvelun kautta viimeistään 21 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
  Tilapäisen majoituksen luvanhakuohje löytyy tästä linkistä.
 • Vuokraaja toimittaa pelastussuunnitelman Satakunnan pelastuslaitokselle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@satapelastus.fi viimeistään 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.  
  Satakunnan pelastuslaitoksen tilapäisen majoituksen ohje, pelastussuunnitelmalomake sekä koulumajoituksissa edellytettävät turvallisuusasiat löytyvät tästä linkistä.
 • Vuokraaja vastaa viranomaislupien ja –katselmusten mahdollisista kustannuksista.

Koulutilojen käyttömaksut 1.1.2020 alkaen (sivistyslautakunnan päätös 17.12.2019 § 266)

Ulkopuolisen käytön käyttömaksut (alv 0 %). Hintoihin lisätään alv 10 % tai 24 % käyttötarkoituksen mukaan:

Käyttäjäryhmä 1: kaupungin tuotantoyksiköt, yhdistykset, muut yleishyödylliset yhteisöt, yksityistilaisuudet, joissa ei kaupallista sisältöä
•    Luokkatilat 7 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 9 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 9 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 11,50 €/tunti
•    Ruokasali 23 €/tunti
•    Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
•    Koulumajoitus
- yöpymisvuorokausi 4 €/henkilö
- vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Käyttäjäryhmä 2: yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset tilaisuudet (ei pääsymaksua)
Pääsymaksullisissa kaupallisissa tilaisuuksissa noudatetaan käyttäjäryhmän 2:n hinnoittelua 50 %:lla korotettuna.
•    Luokkatilat 8 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 10,50 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 17 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 23 €/tunti
•    Ruokasali 34,50 €/tunti
•    Piha-alueet 57,50 €/alle 4 tuntia, 115 €/4 tuntia tai yli sekä 115 €/vrk
•    Koulumajoitus
- yöpymisvuorokausi 6 €/henkilö
- vähimmäisveloitus on aina 240 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Itätuulen koulun käyttömaksut 1.8.2019 alkaen:

(hinnat sisältävät alv:n käyttötarkoituksen mukaan 10 % liikunta, muut 24 %)

Liikuntasali (muu kuin koulun käyttö):

 • iltakäytön vuorot 30 €/tunti, salin lohko 10 €/tunti (salin voi jakaa kolmeen lohkoon)
 • turnaukset ja ottelutapahtumat 50 €/tunti
 • kaupalliset ja muut tapahtumat (konsertit, muut tapahtumat) 110 €/tunti/ tai 2640 €/vrk
 • liikuntasalin yhteydessä olevan ravintolatilan vuokra 20 €/tunti

Yhteisötila

 • klo 18 alkaen ja viikonloppuisin 15 €/tunti, muuten koulutilojen käyttömaksujen mukaisesti

Koulun muut tilat

 • koulun muiden tilojen käyttömaksuissa noudatetaan soveltuvin osin sivistyslautakunnan 17.12.2019 § 266 päättämiä koulutilojen käyttömaksuja