Vuokrattavat koulutilat

Koulutilojen vuokrausohje

Koulujen tilat varataan koulun rehtorilta. Vanhempainyhdistykset, koulun kerhotoiminta sekä sivistystoimialan omat yksiköt saavat tilat käyttöönsä veloituksetta.

Rehtori voi myös erikseen koulun toimintaan läheisesti liittyvissä tilaisuuksissa harkintansa mukaan alentaa käyttömaksua enintään 50 %.

Käyttömaksuun kuulumattomista vahtimestari- ja muista käyttäjäpalveluista, kuten esimerkiksi järjestyksenvalvonnasta, kaluston siirroista, erikoislaitteiden käytöstä, tarkistussiivouksista, ateriapalveluista, veloitetaan erikseen.

Lisäksi majoituskäytössä käyttäjä maksaa käyttämiensä saniteettitarvikkeiden ja –aineiden (muun muassa wc- ja käsipaperit) kustannukset.

Käyttäjä velvoitetaan noudattamaan koulun järjestyssääntöä ja koulun rehtorin antamia erillismääräyksiä. Kiinteistöön ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista peritään täysi korvaus.

Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista. Majoituskäyttöön koulutiloja varattaessa vuokraajan tulee hyvissä ajoin tehdä osoitteessa https://www.lupapiste.fi/ muutosilmoitus tilapäiseen majoituskäyttöön liittyen. Tämän ilmoituksen perusteella tieto majoituskäytöstä menee myös palo- ja pelastusviranomaisille.

Koulutilojen käyttömaksut eivät koske liikuntayksikön myöntämiä ilta- ja viikonloppukäytön salivuoroja.

Koulutilojen käyttömaksut 1.1.2017 alkaen (sivistyslautakunnan päätös 27.9.2016 § 175)

Ulkopuolisen käytön käyttömaksut (alv 0 %). Hintoihin lisätään alv 10 % tai 24 % käyttötarkoituksen mukaan:

Käyttäjäryhmä 1: kaupungin tuotantoyksiköt, yhdistykset, muut yleishyödylliset yhteisöt, yksityistilaisuudet, joissa ei kaupallista sisältöä
•    Luokkatilat 6 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 8 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 8 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 10 €/tunti
•    Ruokasali 20 €/tunti
•    Piha-alueet 50 €/alle 4 tuntia, 100 €/4 tuntia tai yli
•    Koulumajoitus
- yöpymisvuorokausi 3,50 €/henkilö
- vähimmäisveloitus on aina 200 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Käyttäjäryhmä 2: yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset tilaisuudet (ei pääsymaksua)
Pääsymaksullisissa kaupallisissa tilaisuuksissa noudatetaan käyttäjäryhmän 2:n hinnoittelua 50 %:lla korotettuna.
•    Luokkatilat 7 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 9 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 15 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 20 €/tunti
•    Ruokasali 30 €/tunti
•    Piha-alueet 50 €/alle 4 tuntia, 100 €/4 tuntia tai yli
•    Koulumajoitus
- yöpymisvuorokausi 5,00 €/henkilö
- vähimmäisveloitus on aina 200 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.