Vuokrattavat koulutilat

Koulutilojen vuokrausohje

Koulujen tilat varataan koulun rehtorilta. Vanhempainyhdistykset, koulun kerhotoiminta sekä sivistystoimialan omat yksiköt saavat tilat käyttöönsä veloituksetta.

Rehtori voi myös erikseen koulun toimintaan läheisesti liittyvissä tilaisuuksissa harkintansa mukaan alentaa käyttömaksua enintään 50 %.

Käyttömaksuun kuulumattomista vahtimestari- ja muista käyttäjäpalveluista, kuten esimerkiksi järjestyksenvalvonnasta, kaluston siirroista, erikoislaitteiden käytöstä, tarkistussiivouksista, ateriapalveluista, veloitetaan erikseen.

Lisäksi majoituskäytössä käyttäjä maksaa käyttämiensä saniteettitarvikkeiden ja –aineiden (muun muassa wc- ja käsipaperit) kustannukset.

Käyttäjä velvoitetaan noudattamaan koulun järjestyssääntöä ja koulun rehtorin antamia erillismääräyksiä. Kiinteistöön ja irtaimistoon kohdistuneista vahingoista peritään täysi korvaus.

Koulutilojen käyttömaksut eivät koske liikuntayksikön myöntämiä ilta- ja viikonloppukäytön salivuoroja.

Tilojen vuokraaja huolehtii tarvittavista viranomaisluvista.  

  • Vuokraaja toimittaa lupahakemuksen sähköisesti Porin kaupungin rakennusvalvontaa lupapiste.fi-palvelun kautta viimeistään 21 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.
    Tilapäisen majoituksen luvanhakuohje löytyy tästä linkistä.
  • Vuokraaja toimittaa pelastussuunnitelman Satakunnan pelastuslaitokselle sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@satapelastus.fi viimeistään 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua.  
    Satakunnan pelastuslaitoksen tilapäisen majoituksen ohje, pelastussuunnitelmalomake sekä koulumajoituksissa edellytettävät turvallisuusasiat löytyvät tästä linkistä.
  • Vuokraaja vastaa viranomaislupien ja –katselmusten mahdollisista kustannuksista.

Koulutilojen käyttömaksut 1.1.2017 alkaen (sivistyslautakunnan päätös 27.9.2016 § 175)

Ulkopuolisen käytön käyttömaksut (alv 0 %). Hintoihin lisätään alv 10 % tai 24 % käyttötarkoituksen mukaan:

Käyttäjäryhmä 1: kaupungin tuotantoyksiköt, yhdistykset, muut yleishyödylliset yhteisöt, yksityistilaisuudet, joissa ei kaupallista sisältöä
•    Luokkatilat 6 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 8 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 8 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 10 €/tunti
•    Ruokasali 20 €/tunti
•    Piha-alueet 50 €/alle 4 tuntia, 100 €/4 tuntia tai yli
•    Koulumajoitus
- yöpymisvuorokausi 3,50 €/henkilö
- vähimmäisveloitus on aina 200 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.

Käyttäjäryhmä 2: yritykset, osakeyhtiöt, kaupalliset tilaisuudet (ei pääsymaksua)
Pääsymaksullisissa kaupallisissa tilaisuuksissa noudatetaan käyttäjäryhmän 2:n hinnoittelua 50 %:lla korotettuna.
•    Luokkatilat 7 €/tunti
•    Erityistilat laitteineen 9 €/tunti
- luentosalit, auditoriot
- erikoisluokat (mm. musiikki, tekninen työ)
•    Liikuntatilat (alle 350 m2) 15 €/tunti
•    Liikuntatilat (yli 350 m2) 20 €/tunti
•    Ruokasali 30 €/tunti
•    Piha-alueet 50 €/alle 4 tuntia, 100 €/4 tuntia tai yli
•    Koulumajoitus
- yöpymisvuorokausi 5,00 €/henkilö
- vähimmäisveloitus on aina 200 €/yö, mikäli yöpyjiä on alle 40 henkilöä.